"Działalność uczestników koncentracji pokrywa się na w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych i usług sportowo-rekreacyjnych. Nie istnieją wiarygodne, publicznie dostępne dane dotyczące ich wielkości, dlatego te przedstawione przez Benefit Systems wymagają zweryfikowania i przeprowadzenia badania rynku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może zostać wydłużone o 4 miesiące. Wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana, wyjaśnia Urząd.

Przejście postępowania do drugiej fazy jest rzadkością. W 2016 r. na 190 wydanych decyzji w sprawie koncentracji zdarzyło się tak w zaledwie siedmiu przypadkach, podkreślono.

W październiku Benefit Systems złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zwiększenia kontroli nad Calypso Fitness do 83,4% akcji.

W czerwcu br. Benefit Systems i jego spółka zależna Fit Invest zawarły list intencyjny z Lobavio Enterprise Limited, Mikołajem Nawackim i Iloną Nawacką w sprawie nabycia przez Fit Invest 50,1% w kapitale zakładowym Calypso Fitness za 81,25 mln zł i tym samym zwiększenia posiadanego udziału do 83,4% akcji.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Calypso Fitness prowadzi działalność m.in. w zakresie oferowania pracodawcom dostępu do szerokiego zakresu usług, głównie sportowych. Calypso Fitness prowadzi 27 klubów fitness na terenie całej Polski.

(ISBnews)