"Zarząd Master Pharm S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków zakupu przez emitenta lub spółkę zależną od emitenta zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyodrębniony w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej" – czytamy w komunikacie.

Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence, brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdiagnozowania nieujawnionych faktów dotyczących przedsiębiorstwa, a w konsekwencji określenie przez strony ostatecznych warunków cenowych oraz struktury transakcji.

Strony zaplanowały zakończenie badania due diligence do 28 lutego 2016 r., podano również.

Master Pharm informował w listopadzie, że przygląda się podmiotom z branży i chce zwiększać potencjał produkcyjny grupy poprzez realizację akwizycji.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)