Wniosek wpłynął 23 grudnia, sprawa jest w toku.

"Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez spółkę Delko SA z siedzibą w Śremie kontroli nad spółką RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Koncentracja nastąpi w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce RHS Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Delko i jej grupy kapitałowej jest hurtowa sprzedaż artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych. Grupa Kapitałowa Delko prowadzi swoją działalności na terytorium Polski.

Przejmowana spółka prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży hurtowej artykułów żywnościowych i napojów. Spółka RHS Sp. z o.o. jest kontrolowana (100%) przez spółkę Nanox Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, która nie posiada innych spółek zależnych a przedmiotem jej przeważającej działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

(ISBnews)