Centra usług biznesowych to nie jedyne projekty, w jakie inwestują u nas zachodni inwestorzy. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na drugim miejscu plasują się ośrodki badawczo-rozwojowe. Podobnie jak w przypadku usług dla biznesu, decyduje nie tylko stabilizacja gospodarcza kraju, ale poziom wykształcenia i potencjał pracowników.

Dotychczas centra ulokowało w Polsce trzech farmaceutycznych gigantów. Jako pierwsze Centrum Zarządzania Danymi otworzyło w stolicy w 2010 roku amerykańskie MSD, które dziś zatrudnia 205 osób i przetwarza dane z zakresu onkologii, diabetologii i chorób neurodegeneracyjnych.

Centrum Operacyjne Badań Klinicznych brytyjskiej AstraZeneca, jedno z pięciu na świecie, działa w Warszawie od 2011 r. i zatrudnia 400 osób. Prowadzi badania w obszarze onkologii, chorób układu oddechowego i układu krążenia.

Z kolei w Centrum Naukowo-Przemysłowym z Oddziałem Badań Klinicznych Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii (CO) w Warszawie badania kliniczne będzie prowadzić Roche, a także krajowi producenci. W Polsce istnieją też centra outsourcingowe CRO (Clinical Research Organization), pracujące dla globalnych producentów.

Czytaj więcej tutaj.