Wykonawcą wartych 365 mln zł prac na odcinku o długości 15 km będzie konsorcjum firm: Trakcja PRKiI oraz Comsa, PKP Energetyka, PORR Polska Construction i PORR Bau GmbH. Termin przeprowadzenia robót określono na 24 miesiące.

Zakończenie wszystkich prac na linii Katowice – Kraków według czwartkowej informacji PKP PLK planowane jest obecnie na czerwiec 2020 r. Finansowanie dokończenia modernizacji tej linii zakłada obecnie wsparcie unijnego instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

Czwartkowa umowa to zwieńczenie przedostatniego z dużych przetargów zmierzających do dokończenia tej ciągnącej się od lat inwestycji. W toku pozostaje nadal postępowanie na modernizację odcinka Trzebinia – Krzeszowice.

Dwustopniowe przetargi ograniczone na odcinki Trzebinia – Jaworzno Szczakowa oraz Trzebinia – Krzeszowice zarządca kolejowej infrastruktury ogłosił we wrześniu 2015 r. Jak poinformował PAP w czwartek Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK, podpisanie umowy na odcinek Trzebinia - Krzeszowice planowane jest obecnie na III kw. 2017 r.

Zakładająca wykorzystanie środków unijnych na lata 2007-2013 modernizacja trasy Katowice – Kraków (w oficjalnych tytułach projektów wskazywany jest odcinek Zabrze - Kraków) rozpoczęła się w 2011 r. i miała zakończyć w czerwcu 2014 r. Pierwotnie podzielono ją na trzy odcinki: Kraków - Krzeszowice, Krzeszowice - Trzebinia oraz Trzebinia - Sosnowiec Jęzor. Na wszystkich powstały problemy i opóźnienia.

W 2014 r., gdy wiadomo było, że nie uda się zrealizować robót przy wykorzystaniu poprzednich środków unijnych, PKP PLK zaczęły aktualizować harmonogram i scenariusz prac, a fundusze poprzenoszono na inne zadania. Zasadniczą część modernizacji linii Kraków - Katowice przewidziano wówczas do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Z wykorzystaniem tzw. etapowania projektów na odcinkach Sosnowiec Jęzor – Trzebinia i Trzebinia - Krzeszowice zawarto porozumienia z wykonawcami, ograniczające umowy do opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i realizacją robót modernizacyjnych na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa.

Prace między Sosnowcem Jęzorem a Jaworznem Szczakową zakończyły się w czerwcu ub. roku. Przebudowano tam ok. 12,3 km torów (kompleksowa modernizacja objęła m.in. wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przebudowę sieci trakcyjnej).

W styczniu br. po dwustopniowym przetargu podpisano wartą 352 mln zł brutto umowę z nowym wykonawcą odcinka Krzeszowice – Kraków Mydlniki (15,7 km). Zostało nim konsorcjum: Vias y Construcciones, Dragados i Electren. Prace rozplanowano do końca 2017 r.

W połowie listopada br. PKP PLK podpisały też z Torpolem wartą 304,3 mln zł brutto umowę na modernizację odcinka Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy (1,8 km) wraz ze stacją Kraków Mydlniki (3 km). Termin wykonania prac to 18 miesięcy.

Dokończenie modernizacji linii Katowice-Kraków przewiduje przyjęty 23 listopada br. przez rząd zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. (KPK). W programie uwzględniono m.in., że część prac zrealizowano już tam przy udziale środków unijnych na lata 2007-2013 (koszt wydzielonego projektu 91,3 mln zł).

Na liście projektów podstawowych KPK do 2023 r. finansowanych z CEF znalazł się „etap IIb” przeniesionego z poprzedniej perspektywy unijnej (dzięki tzw. etapowaniu) projektu pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”. Przewidziana w KPK wartość prac do przeprowadzenia wynosi łącznie 2,275 mld zł.

Przygotowując przed laty modernizację linii kolejowej E30 Katowice-Kraków zakładano objęcie unijnym projektem dłuższego odcinka linii od granicy Zabrza i Gliwic do Krakowa (stąd w oficjalnej nazwie unijnego projektu odcinek Zabrze - Kraków); wskutek kalkulacji finansowych skrócono go do odcinka Sosnowiec Jęzor - Kraków.

W zamian dla odcinka Gliwice - Sosnowiec Jęzor przygotowano mniejsze inwestycje zakładające przywracanie prędkości, z jakimi pierwotnie mogły jeździć tam pociągi (zwykle 100 km/h). Te tzw. rewitalizacje odcinków Gliwice – Katowice oraz Mysłowice – Sosnowiec Jęzor PLK przeprowadziły już bez większych przeszkód.(PAP)