KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii B, C i D MDI EnergiaWarszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, podał urząd.

Firma inwestycyjna to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

MDI Energia (dawniej Skystone Capital lub BBI Zeneris) jest spółką publiczną notowaną na GPW. Prowadzi działalność przede wszystkim w branży odnawialnych źródeł energii i specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych.

(ISBnews)