Resort podał, że do 26 grudnia we wszystkich programach operacyjnych na lata 2014-2020 złożono 39.475 wniosków na całkowitą kwotę blisko 244,3 mld zł. W tym ponad 148 mld zł odpowiada kwocie unijnego dofinasowania.

Wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 20,4 mld zł, a w części dofinansowania UE ok. 15,5 mld zł, tj. 5 proc. puli na lata 2014-2020. (PAP)