Ursus

Ursus zawarł z turecką firmą Clean Energy&Renewable Sources umowę sprzedaży 100% akcji Bioenergii Invest za kwotę ponad 22 mln zł, podał Ursus. Decyzja o sprzedaży spółki wynika z zachodzących zmian strukturalnych na rynku energii, które znacznie utrudniają realizację strategii rozwoju Bioenergii zgodnie z harmonogramem. Zarząd zdecydował o koncentracji dalszych działań na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku, tzn. rozwoju ciągników i maszyn rolniczych oraz elektromobilności. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyemitowała 30 tys. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł, które zostały objęte oraz opłacone w całości przez Towarzystwo Finansowe Silesia, podała spółka. >>>>  

ZUE 

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę o wartości 281 mln zł netto złożoną przez ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na etap pierwszy prac na odcinku linii kolejowych 14, 811, podała spółka. >>>> 

Murapol 

Grupa Murapol sfinalizowała zakupy działek w Toruniu przy ul. H. Strobanda oraz nabyła grunt w Katowicach przy ul. Bytkowskiej. Wartość inwestycji to odpowiednio 14,9 mln zł i 6,5 mln zł brutto, podano w komunikacie.>>>> 

Spółki zależne Murapolu - TP III Capital (TPIII), TP XVII Capital (TPXVII), TP XIX Capital (TPXIX) - dokonały emisji i przydziału obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 108 mln zł, podał Murapol.>>>> 

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii LA i GZ o łącznej wartości nominalnej 16,38 mln zł, podała spółka.

GetBack dokonał przydziału obligacji serii BS i BT o łącznej wartości nominalnej 33,27 mln zł, podała spółka.>>>>

Wilbo 

Bożena Serzycka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Wilbo ze skutkiem na dzień 30 grudnia. Zastąpi ją Grzegorz Białoruski. >>>> 

i2 Development 

i2 Development sprzedał biurowce warte 40 mln zł netto, co po rozliczeniu transakcji przyniesie wzrost środków pieniężnych przynajmniej o 20 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

Polnord 

Polnord przydzielił 6 799 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii NS6 o łącznej wartości nominalnej 6 799 000 zł, poinformowała spółka. Emisja obligacji doszła do skutku, podano także. >>>> 

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przydzieliła obligacje serii D o łącznej wartości 60 mln zł, podała giełda. >>>> 

Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami czterech spółek na okres od 2 stycznia do 31 marca 2017 r., podała giełda. Zawieszone spółki to: Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy.>>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z VD Mieszkania XVI - spółką zależną Vantage Development - umowę na budowę zespołu mieszkalnego Vena Mokotów przy ul. Pory w Warszawie za 36,6 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Robyg 

Spółka zależna Robyg - Robyg Grobla Park zawarła umowę zobowiązującą dotyczącą nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku, dzielnica Śródmieście, o łącznej powierzchni ok. 4,6 ha za łączną kwotę netto 10 mln euro, poinformowała spółka. >>>>  

Robyg posiada w budowie kolejnych ok. 1 900 lokali w ramach 7 inwestycji w Gdańsku, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson. >>>> 

Eurocash 

Eurocash nabył 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi (PDA) z wyłączeniem należącej do PDA hurtowni napojów alkoholowych w Pabianicach, podała spółka. >>>> 

QubicGames, Erne Ventures 

Erne Ventures zbyło 1,115 mln akcji QubicGames i posiada 9,77% głosów w spółce, podało Erne. >>>>  

PKO BP 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała PKO Bankowi Polskiemu informację dotyczącą wartości dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych na poziomie grupy kapitałowej PKO BP, podał bank. >>>>