RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
BUX Węgry 32003,05 0,49 0,95 6,63 33,79 33,79
PX Czechy 921,61 0,22 0,44 4,58 -3,63 -3,63
BET Rumunia 7085,05 0,18 0,90 3,67 1,15 1,15
BIST 100 Turcja 78138,66 0,39 1,52 5,60 6,75 8,94
WIG 20 Polska 1947,92 0,08 0,22 8,32 4,77 4,77
WALUTY Para
Forint EURHUF 309,060 -0,56 -0,10 -1,19 -1,36 -2,21
Korona EURCZK 27,021 0,00 -0,01 -0,11 -0,04 0,00
Lej EURRON 4,539 0,08 0,12 0,78 0,22 0,40
Lira EURTRY 3,713 0,68 0,99 1,94 16,29 17,11
Złoty EURPLN 4,408 -0,09 -0,02 -0,98 3,57 3,34

SPADEK DEFICYTU HANDLOWEGO TURCJI W XI 2016 R.

Deficyt w bilansie handlowym Turcji spadł w listopadzie 2016 r. o 4,1 proc. rdr do 4,11 mld USD z 4,29 mld USD. W listopadzie turecki eksport wzrósł o 9,7 proc. rdr do 12,8 mld USD, a import wzrósł o 6 proc. do 16,9 mld USD. Udział eksportu do Unii Europejskiej spadł do 46,7 proc. z 48 proc. rok wcześniej.

PLANY EMISJI DŁUGU WĘGIER W NA 2017 R.

Węgry planują emisję euroobligacji w 2017 r. na kwotę ok. 1 mld euro – wynika z informacji ministerstwa finansów. Kwota ta może być niższa lub wyższa w zależności od okoliczności rynkowych oraz potrzeb finansowania. Euroobligacje mogą być denominowane w EUR, USD, CNY lub JPY. Potrzeby pożyczkowe netto Węgier w walucie krajowej na 2017 r. to 1,17 bln forintów. W ujęciu brutto Węgry zamierzają wyemitować dług o wartości 8,08 mld HUF. Ministerstwo finansów Węgier poinformowało, iż kwota zapadalnego w 2017 r. długu denominowanego w FX to 2,4 mld euro.

Węgry zamierzają zmniejszyć do 2020 r. udział długu denominowanego w walucie obcej do 20 proc. – poinformował Mihay Varga, minister finansów tego kraju. Do końca 2016 r., w jego ocenie, udział ten może spaść do 25 proc.

PROGNOZY BANKU NOMURA NA 2017 R. DLA PAŃSTW EŚW I TURCJI

WĘGRY

"Uważamy, iż polityka banku centralnego Węgier (MNB) w 2017 r. będzie ukierunkowana na: stabilizację BUBOR (główna stopa rynku pieniężnego - PAP) w okolicach 45 pb., obniżenie kosztów finansowania rządu przez wypłaszczenie krzywej rentowności papierów o rentowności do 5 lat oraz osłabienie forinta (...)" - ocenili w raporcie z 29 grudnia analitycy banku Nomura.

"Uważamy jednak, iż MNB niewiele może zrobić, by osłabić walutę jeszcze bardziej, chyba że doprowadzi do dalszego obniżenia realnych stóp procentowych (...). Cięcie referencyjnej stopy procentowej nie wydaje się możliwe w 2017 r." - dodali.

W ocenie analityków, w 2017 r. główny wskaźnik inflacji na Węgrzech wzrośnie w okolice celu banku centralnego w III kw., a wcześniej w II kw. uczyni to inflacja bazowa.

"Szybszy wzrost inflacji bazowej jest możliwy, jeżeli skutki zacieśniania sytuacji na rynku pracy znajdą swoje odzwierciedlenie w realnej gospodarce szybciej niż ma to miejsce obecnie lub też jeżeli krajowy popyt ze strony inwestycji oraz duże podwyżki płacy minimalnej przełożą się na zwiększenie cen bazowych" - ocenili analitycy.

W ich ocenie, w przyszłym roku na Węgrzech dojdzie do luzowania fiskalnego w wysokości 0,8 proc. PKB. Analitycy Nomury uważają, iż bilans ryzyka wskazuje na możliwość wyższego wzrostu gospodarczego niż ich prognozy 2,4 proc. w 2017 r. rdr. z uwagi na luzowanie fiskalne oraz napływ funduszy strukturalnych z UE.

"Mimo to, wzrost gospodarczy nie przekroczy 3 proc., z uwagi na niski poziom wydatków konsumpcyjnych oraz na inwestycje w sektorze prywatnym" - wskazali.

TURCJA

Nomura prognozuje, iż dynamika PKB Turcji w 2017 r. wyniesie 3,0 proc. rdr.

"Perspektywy odbudowy gospodarczej nie są mocno pozytywne. Słabsza waluta sprzyjać będzie eksportowi, ale utrzyma na obniżonym poziomie inwestycje prywatne gdyż tańsza lira negatywnie wpływać będzie na bilansy przedsiębiorstw. Ponadto, podwyżka płacy minimalnej oraz spadek cen ropy, które pozytywnie wpłynęły na konsumpcję prywatną w 2016 r., były zdarzeniami jednorazowymi"- ocenili analitycy banku.

CZECHY

"Wzrost gospodarczy powinien pozostać ożywiony w I poł. 2017 r., lecz w II połowie istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia wraz z zacieśnieniem otoczenia monetarnego i odejściem od obecnego reżimu kursowego (utrzymania kursu EUR/CZK w okolicach 27 - PAP). (...) Polityka fiskalna nadal pozostanie zacieśniona, wzrost cen powinien być stabilny choć niewielki" - napisano w raporcie.

Analitycy Nomury oceniają, iż bank centralny Czech (CNB) zrezygnuje z obecnego reżimu kursowego w III kw. 2017 r.

"CNB będzie chciało złagodzić ten proces poprzez kontynuację interwencji na rynku i sprowadzić kurs EUR/CZK do 26, by ustrzec się przed nadmiernym umocnieniem waluty. Po osiągnięciu tego poziomu, +rajd+ na koronę będzie mniejszy, z uwagi na nadwyżkę na rachunku bieżącym. Rezygnacji z utrzymywania reżimu walutowego towarzyszyć będzie deklaracja CNB o braku zmian w poziomie stóp procentowych do końca 2019 r." - czytamy w raporcie.

RUMUNIA

Analitycy Nomury uważają, iż gospodarka rumuńska przegrzewa się, a w II poł. 2017 r. pojawi się w niej dodatnia luka podażowa. W ocenie banku, inflacja w Rumunii w styczniu 2018 r. osiągnie górną granicę dopuszczalnego przedziału wahań banku centralnego. Ten z kolei, zdaniem Nomury, zareaguje z opóźnieniem na rozwój sytuacji w realnej gospodarce i dopiero w połowie 2017 r. podniesie stopy procentowe - o 100 pb.

"Kluczowym ryzykiem jest polityka fiskalna; dług rządowy rośnie. Powyborcza koalicja będzie krucha, co ostudzi apetyt dla reform, choć już w poprzednim parlamencie widać było coraz większą dojrzałość polityczną" - napisano w raporcie.

W tabeli poniżej znajdują się najnowsze prognozy wybranych wskaźników ekonomicznych poszczególnych państw banku Nomura.

PKB rdr w proc. CPI rdr. w proc. Referencyjna stopa proc. na koniec roku
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Czechy 2,5 2,4 1 1,5 0,05 0,05
Węgry 2,4 2,5 1,6 3,1 0,9 0,9
Rumunia 4,1 3,5 1,7 4,4 3 3
Turcja 3 3 8,1 7,8 10 10

SORIN GRINDEANU DESYGNOWANY NA PREMIERA RUMUNII

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis desygnował w piątek na premiera byłego ministra ds. łączności, kandydata rządzącej postkomunistycznej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) Sorina Grindeanu - poinformowała kancelaria premiera.

Grindeanu ma 43 lata i był ministrem ds. łączności i społeczeństwa informacyjnego w poprzednim rządzie PSD, który rok temu został na skutek kryzysu politycznego zastąpiony gabinetem technokratów. Piastował też stanowisko wiceburmistrza Timisoary na zachodzie Rumunii i jest lokalnym działaczem PSD.

To kolejny kandydat PSD oraz Sojuszu Liberałów i Demokratów (ALDE). Poprzednio koalicja zgłosiła kandydaturę byłej minister rozwoju Sevil Shhaideh, blisko związanej z liderem PSD Liviu Dragneą, ale została ona odrzucona przez prezydenta bez podania przyczyn. Komentatorzy uważają, że zadecydowało niewielkie doświadczenie Shhaideh.

PSD, która zwyciężyła w wyborach z 11 grudnia, zdobywając blisko 46 proc. głosów, ma w nowej Izbie Deputowanych 154 z 332 miejsc, a w Senacie - 67 ze 134. ALDE, z którym socjaldemokraci podpisali porozumienie o utworzeniu rządu, ma 20 posłów i dziewięciu senatorów. Razem obie partie, które dodatkowo wspiera partia mniejszości węgierskiej UDMR, mają potrzebną do rządzenia większość bezwzględną.

O stanowisko szefa rządu nie może ubiegać się Dragnea, bo w kwietniu został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za fałszerstwa podczas referendum w 2012 roku w sprawie odsunięcia od władzy ówczesnego prezydenta Rumunii Traiana Basescu.

Nowy szef rządu zastąpi dotychczasowego "technicznego" premiera, byłego unijnego komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa. Objął on władzę rok temu na skutek wymuszonej masowymi demonstracjami dymisji poprzedniego rządu PSD. Jej bezpośrednią przyczyną stał się pożar w bukareszteńskim klubie, w którym z powodu złamania norm bezpieczeństwa zginęły 64 osoby. Tragedia stała się symbolem panującej w kraju korupcji.

PUBLIKACJA DANYCH W TYGODNIU - 2.01-6.01.2017

Poniedziałek 2.01 Wtorek 3.01 Środa 4.01 Czwartek 5.01 Piątek 6.01
Czechy PKB za III kw. końcowe wyliczenie, bilans handlu zagr. za XI, produkcja przemysłowa za XI
Rumunia inflacja za XI Decyzja banku centralnego ws. stóp proc.
Turcja CPI i PPI za XII
Węgry PPI za XI stopa bezrobocia za XI Produkcja przemysłowa za XI, sprzedaż detaliczna za XI

(PAP)