Chodzi o projekt i budowę linii: Czeremcha-Hajnówka, Białystok-Bielsk Podlaski (Lewki) oraz Lewki-Hajnówka. Przetarg ogłoszono w ostatnich dniach grudnia 2016 r. Jest prowadzony w systemie "projektuj i buduj". Inwestycje te są wśród najważniejszych podlaskich inwestycji na kolei, znajdują się w Krajowym Programie Kolejowym.

Pieniądze na te inwestycje pochodzą z UE z programu Polska Wschodnia 2014-2020. Szacunkowy koszt tych prac to ok. 300 mln zł - poinformowały PKP PLK w komunikacie prasowym. Modernizacje mają być realizowane w latach 2017-2020.

Wszystkie inwestycje "umożliwią lepszą komunikację kolejową w regionie oraz poprawią sprawność przewozów towarowych" - podkreśla w komunikacie Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK. Czas podróży ma być krótszy, pasażerowie mają mieć również lepsze warunki obsługi na stacjach i przystankach.

Dzięki inwestycji na trasie Białystok-Czeremcha i od Czeremchy do granicy województwa o 45 minut ma się skrócić czas podróży na trasie Siedlce-Czeremcha-Białystok. Obecnie to 3 godz. i 8 minut. Trasę Białystok-Czeremcha będzie można pokonać o 23 minuty szybciej. Teraz podróż trwa godzinę i 34 minuty. Trasę Lewki-Hajnówka będzie można natomiast przejechać o 24 minuty szybciej.

Prace na linii: granica województwa-Czeremcha-Hajnówka mają kosztować ok. 170 mln zł. Będą m.in wymieniane rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem. Do potrzeb osób z niepełnosprawnością mają być dostosowane wszystkie perony na dziesięciu stacjach i przystankach od Siemiatycz do Hajnówki. Będą nowe wiaty przystankowe, ławki, tablice z rozkładami jazdy. Ma się również poprawić bezpieczeństwo na 40 przejazdach kolejowo-drogowych. Będą także budowane nowe mosty, wiadukty i przepusty oraz kładki dla pieszych.

Główny cel inwestycji na nieczynnej obecnie linii nr 52 Lewki-Hajnówka to przywrócenie ruchu na tej trasie. Będą przebudowane stacje: Lewki, Morze, Stare Berezowo, Chytra i Hajnówka. Powstanie nowy przystanek Mikłasze. Planowany koszt to 80 mln zł.

50 mln zł mają natomiast kosztować prace na odcinku Białystok-Bielsk Podlaski (Lewki). Planowana jest wymiana torów, rozjazdów, przebudowa peronów tak, by pasażerowie mogli łatwiej wsiadać do pociągu. "Podróżni na stacjach i przystankach osobowych: Bielsk Podlaski, Strabla, Zimnochy, Hołówki Duże, Lewickie, Białystok Stadion zyskają komfortową obsługę podróżnych - lepsze oznakowanie, nowe wiaty i ławki oraz dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się" - informują PKP PLK. Planowane są też trzy nowe przystanki: Nowe Miasto, Hryniewicze i Orzechowicze. Przebudowanych ma być 25 przejazdów, zbudowanych 12 nowych różnych obiektów inżynieryjnych, 16 ma być wyremontowanych.

Magistrala Wschodnia jest koncepcją, która zakłada modernizację już istniejących linii kolejowych, które połączą ze sobą stolice pięciu województw Polski wschodniej - przypominają PKP PLK. Z programu Polska Wschodnia korzystają województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.(PAP)