Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. otrzymał zaświadczenie z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o dokonaniu przez Emitenta w dniu 30 grudnia 2016 r. częściowej spłaty w kwocie 36.907.200 PLN kredytu udzielonego Emitentowi na podstawie umowy o wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65.000.000 PLN, zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2015, z późniejszymi zmianami (Raport bieżący nr 40/2016).

Środki pochodzące z powyższego kredytu zostały przeznaczone na realizację kontraktu tanzańskiego z dnia 22 października 2015 r. na sprzedaż ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych o łącznej wartości 55 milionów dolarów amerykańskich, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2015, 5/2016, 29/2016 i 39/2016.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu, Emitent dokonał spłaty pierwszej transzy kredytu w kwocie stanowiącej równowartość 8.800.000 USD ze środków otrzymanych z zaliczki w ramach ww. kontraktu realizowanego z tanzańską spółką National Development Corporation (Raport bieżący nr 47/2016).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1