"Niemal wszyscy członkowie FOMC wskazali, iż wzrosło ryzyko rewizji w górę ich prognoz wzrostu gospodarczego z uwagi na perspektywę bardziej ekspansywnej polityki monetarnej w nadchodzących latach" - napisano w protokole.

Większość z nich opowiedziała się jednak jedynie za "stopniowym" tempem zacieśniania polityki monetarnej w USA - wynika z dokumentu.

"Uczestnicy posiedzenia podkreślili, iż istnieje znaczna niepewność względem czasu, zakresu oraz struktury jakichkolwiek inicjatyw fiskalnych lub gospodarczych. Niepewność ta dotyczy również ich ewentualnego wpływu na zagregowany popyt i podaż" - napisano w minutkach.

"Zauważono, iż polityka fiskalna oraz pozostałe instrumenty polityki gospodarczej nie są jedynymi czynnikami, które mogą wpłynąć na perspektywy dla gospodarki oraz na właściwą trajektorię polityki monetarnej" - dodano.

Z protokołu wynika, iż "około połowy" składu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) uwzględniło w swoich prognozach makroekonomicznych spodziewane efekty ekspansywnej polityki fiskalnej.

Wśród członków Fed, którzy wskazywali na ryzyka spowolnienia w gospodarce, niektórzy wskazali na przeszkody dla wzrostu wywołane aprecjacją dolara.

Wielu uczestników posiedzenia oceniło, iż nieco wzrosło ryzyko niedoszacowania długoterminowej stopy bezrobocia. W tym kontekście niektórzy z nich wskazali, iż FOMC mógłby podnosić stopy procentowe szybciej niż obecnie się to prognozuje, by ograniczyć zakres niedoszacowania i zdusić potencjalny wzrost presji inflacyjnej.

Jednocześnie w protokole napisano, iż dla perspektyw inflacyjnych dominują ryzyka +w dół+, a niedoszacowanie długoterminowej stopy bezrobocia może sprzyjać dojściu inflacji do 2-proc. celu Fed.

Amerykańska Rezerwa Federalna w grudniu podjęła jednogłośną decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej funduszy federalnych do 0,50-0,75 proc. z 0,25-0,50 proc.

Z grudniowej projekcji Fed wynika, iż większość członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) spodziewa się trzech podwyżek stóp zarówno w 2017 r. jak i w 2018 r.

W trakcie konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu Janet Yellen, prezes Fed, powiedziała, iż większa stymulacja ze strony fiskalnej niekoniecznie jest potrzebna, by z powrotem osiągnąć pełne zatrudnienie.

2017 r. przyniesie zmiany w składzie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Rotacyjne członkostwo wraz z nowym rokiem straci troje jastrzębi: Esther George, Loretta Mester oraz James Bullard. Ich miejsce zajmą bardziej gołębio nastawieni Neel Kashkari, Robert Kaplan oraz Charles Evans. Dwaj ostatni wypowiedzą się publicznie w najbliższy piątek, podobnie jak Jeffrey Lacker, prezes Fed z Richmond.

Czerwiec jest najbliższym miesiącem, w którym podwyżka stóp procentowych w USA jest wyceniana z ponad 50-proc. prawdopodobieństwem. Wyceniane przez kontrakty terminowe na stopę Fed prawdopodobieństwo wzrostu kosztu pieniądza w tym miesiącu wynosi ok. 70 proc. - wynika z notowań Bloomberga.

Kolejne posiedzenie Fed zaplanowane jest na 31 stycznia - 1 lutego. (PAP)