CDRL

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w grudniu 2016 r. o 1% r/r i wyniosły 13 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 138,1 mln zł przychodów, czyli 13% więcej niż rok wcześniej. >>>>

Cube.ITG

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała Marka Girka na prezesa, a Zdzisława Grochowicza na wiceprezesa, podała spółka. >>>> 

Astarta 

Fairfax Financial Holdings Limited wraz ze spółkami powiązanymi nabył 2,5 mln akcji Astarta Holding, stanowiących 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu, po 60 zł za akcję, podała Astarta. Łączna cena to 149,85 mln zł.>>>> 

Empik 

Empik złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Platonem z siedzibą w Macierzyszu, podał Urząd. >>>> 

Money Makers TFI 

Kurs akcji Money Makers TFI wzrósł w debiucie na NewConnect o 50% do 2,25 zł względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 1,5 zł. Jest to 405. spółka notowana na NewConnect oraz 1 debiut na tym rynku w 2017 roku. >>>>  

Elektrotim, Lokum Deweloper 

Oferta Elektrotimu, warta 11,99 mln zł netto, została wybrana przez spółkę z grupy Lokum Deweloper jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wybór wykonawcy skablowania trzech dwutorowych linii napowietrznych 110kV, w celu uwolnienia działki pod inwestycje planowane przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu, podał Elektrotim.>>>> 

Dom Development 

Dom Development ma wyłączność do 30 czerwca br. na negocjacje dotyczące przejęcia części grupy Eurostyl, poinformowała spółka. >>>>  

LC Corp 

LC Corp sprzedał (na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych) 2 092 lokale w 2016 r. wobec 2 072 rok wcześniej i przekazał 1 393 wobec 1 108 w 2015 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Echo Investment 

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi, sprzedało 925 lokali w 2016 r. wobec 591 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 56% w skali roku. W samym IV kw. 2016 r. zanotowano 422 sprzedanych mieszkań wobec 248 mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r, poinformowała spółka. >>>> 

Echo Investment spodziewa się bardzo dobrego roku dla segmentu mieszkaniowego i zamierza wprowadzić do oferty 1 500 mieszkań w 12 projektach w 2017 r., poinformował dyrektor działu projektów mieszkaniowych Dariusz Cholewa. W 2017 roku Echo Investment odda do użytku 10 inwestycji z 1 021 mieszkaniami.>>>> 

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 22 mln zł w grudniu ub. r. i była wyższa o 17% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

Aforti Holding 

Obroty na platformie wymiany walut Aforti Holding wzrosły o 126% r/r i wyniosły 3,9 mln euro w grudniu br., poinformowała spółka. Wartość udzielonych pożyczek w tym czasie wyniosła 3,74 mln zł i wzrosła o 87% r/r, podano również. >>>> 

Ronson 

Ronson sprzedał 821 lokali w 2016 roku wobec 906 rok wcześniej, co oznacza spadek o 9% w skali roku. W samym IV kw. 2016 r. spółka osiągnęła najlepszy w swojej historii wynik 275 sprzedanych mieszkań, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r, poinformowała spółka. >>>> 

Wikana 

Wikana zawarła w 2016 r. umowy deweloperskie i przedwstępne dla 270 lokali (wobec 247 rok wcześniej) oraz umowy przenoszące własność dla 258 lokali, wobec 262 rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Kruk 

Kruk przydzielił w ramach subskrypcji prywatnej wszystkie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie 215 zł za jedną akcję, podała spółka.>>>>  

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding zawarł w IV kwartale 2016 r. 404 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje wobec 380 rok wcześniej i rozpozna w przychodach za ten okres 70 lokali wobec 34 w IV kw. 2015 r., podała spółka powołując się na wstępne dane.

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała przydziału 600 000 obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł. "Łączna wartość wpłat z tytułu 600 000 przydzielonych obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 59 929 019,67 zł (rozliczenie emisji obligacji jest planowane w dniu 5 stycznia 2017 r.)" - czytamy w komunikacie. Zapisy prowadzono od 2 stycznia 2017 r. do 3 stycznia 2017 r. Przydziału obligacji dokonano 5 stycznia 2017 r.

i2 Development 

i2 Development sprzedał 508 lokali w 2016 r. i 130 w samym IV kw., podała spółka. Liczba lokali przekazanych wyniosła 158 w całym roku i 24 w IV kw. "Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 420. Na dzień 31 grudnia 2016 r. emitent miał także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję 'Wielka 27' (zlokalizowaną przy ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 9883,15 m2 oraz inwestycję 'The Place' (zlokalizowaną przy pl. Jana Pawła II 8 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 981,00 m2" - czytamy także w komunikacie. 

Zarząd i2 Development podjął uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, oprocentowanych w wysokości 8,1% rocznie, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka. Maksymalny termin wykupu obligacji przypada w dniu 5 stycznia 2020 r. "Środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy kapitałowej emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w komunikacie.

CCC  

Ultro, akcjonariusz CCC, złożył wniosek dotyczący zmiany projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 10 stycznia 2017 roku. Akcjonariusz proponuje uchwalenie emisji do 2,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F wobec maksymalnie 3 mln wcześniej, wynika z projektów uchwał.>>>>