Resort podał, że do 1 stycznia 2017 r. podpisano z beneficjentami 10 798 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 73,1 mld zł.

Z kolei do 4 grudnia 2016 r. podpisano z beneficjentami 8 806 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 60,4 mld zł.

Z informacji MR wynika, że do 1 stycznia 2017 r. uruchomiono 2 298 naborów wniosków na kwotę 182,1 mld zł.

Od uruchomienia programów do 1 stycznia 2017 r. złożono 39 983 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 248,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 150,9 mld zł. (PAP)