"Rada dyrektorów spółki zatwierdziła decyzję o wycofaniu akcji Pegas Nonwovens z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzja została podyktowana niskim wolumenem obrotu akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który nie uzasadnia kosztów ponoszonych w związku z ich notowaniem" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z przepisami polskiego prawa, w celu wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należy, między innymi, ogłosić ofertę wykupu akcji, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w Polsce, które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną według stanu na koniec trzeciego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania" - czytamy dalej.

Na dzisiaj, na takich rachunkach zapisanych jest 434 531 akcji, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego. Ponadto, w związku z decyzją o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie, rada zatwierdziła parametry wezwania na akcje oraz określiła okres upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach wezwania do dnia 30 kwietnia 2017 r. Cena nabycia akcji została ustalona zgodnie z przepisami prawa w wysokości 127 zł za akcję, podano również.

Przewiduje się, że akcje zostaną wycofane z obrotu na GPW w połowie marca 2017 r., podsumowano.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)