Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-01-09 5570,00 0,0% -4,3% 0,9% 24,3%
Miedź 3M USD/t 2017-01-09 5591,00 0,0% -4,0% 1,0% 24,7%
Ołów spot USD/t 2017-01-09 2092,00 2,5% -9,4% 4,6% 29,5%
Ołów 3M USD/t 2017-01-09 2108,00 2,5% -9,1% 4,5% 30,0%
Aluminium spot USD/t 2017-01-09 1735,25 0,8% -1,1% 1,8% 16,7%
Aluminium 3M USD/t 2017-01-09 1726,00 0,8% -1,4% 1,9% 15,6%
Cyna spot USD/t 2017-01-09 21160,00 0,4% 0,5% -0,2% 54,0%
Cyna 3M USD/t 2017-01-09 21120,00 0,5% 0,9% 0,0% 53,6%
Nikiel spot USD/t 2017-01-09 10337,75 1,4% -9,5% 3,8% 21,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-01-09 10390,00 1,4% -9,4% 3,7% 21,4%
Cynk spot USD/t 2017-01-09 2646,75 1,8% -1,8% 3,5% 76,9%
Cynk 3M USD/t 2017-01-09 2667,00 1,8% -1,6% 3,5% 76,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-01-09 201,30 0,0% -29,0% -10,9% 161,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-01-09 61,00 -2,4% -2,9% -13,2% 52,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-01-09 608,50 -2,8% 4,4% -1,9% 32,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-01-09 562,50 -3,1% 4,8% -2,0% 81,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-01-09 511,00 -2,2% 1,3% -1,9% 62,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-01-09 479,00 -2,3% 2,2% -2,5% 70,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-01-09 308,75 -2,9% 4,8% -2,4% 137,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-01-09 300,50 -3,0% 4,7% -2,4% 152,5%

(PAP)