Synthos 

Rada nadzorcza Synthosu powołała dotychczasowego wiceprezesa Zbigniewa Warmuza na stanowisko prezesa, podała spółka. >>>>  

Action 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazał wykaz zaległości spółki Action S.A. w restrukturyzacji, uwzględniający wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego z podaniem okresów przerw w ich naliczaniu oraz podstawy prawnej nienaliczania odsetek za zwłokę. US zmniejszył wysokość odsetek o 16,24 mln zł do 6,9 mln zł, podała spółka.  >>>> 

Fachowcy.pl Ventures  

Serwis Fachowcy.pl Ventures kupił platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do grupy Wirtualna Polska, poinformowała spółka. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, grupa Wirtualna Polska została akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures z udziałem 2%, podano także. >>>>  

4Mobility 

4Mobility - rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing - rozbudowała swoją sieć o kolejne bazy wynajmu, poinformowała spółka. Zlokalizowane są w miejscach odwiedzanych codziennie przez tysiące warszawiaków - przy stacjach metra Świętokrzyska, Politechnika, Wilanowska, Służew, Ursynów, Imielin, Natolin i Kabaty. >>>>   

HubStyle 

Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym HubStyle wyniosły w 2016 r. 11,6 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w ub.r. o ok. 59% r/r do 21,3 mln zł. >>>>  

Ursus 

Ursus odnotował wzrost rejestracji nowych ciągników w 2016 r. o 56,2% r/r, co przełożyło się na 10% udziału na rynku, poinformowała spółka. >>>> 

Marvipol 

Marvipol sprzedał 91 mieszkań i lokali usługowych w grudniu ub.r. (wzrost o 122% r/r), co daje narastająco w ciągu całego 2016 r. 627 szt. (wzrost o 4,5% r/r), podała spółka. >>>>  

Szacunkowy poziom długu netto grupy Marvipol wyniósł -42,97 mln zł na koniec 2016 r. (czyli poziom środków pieniężnych był wyższy od poziomu zadłużenia), w tym: -17,97 mln zł w segmencie deweloperskim oraz -25 mln zł w segmencie motoryzacyjnym wobec 98,66 mln zł na koniec grudnia 2015 r., w tym: 94,83 mln zł w segmencie deweloperskim i 3,82 mln zł w segmencie motoryzacyjnym, podał Marvipol. >>>> 

Marvipol podtrzymuje cel zwiększenia sprzedaży mieszkań o minimum kilkanaście procent w 2017 r. wobec 627 lokali sprzedanych w ub. r., poinformował prezes Mariusz Książek. W tym roku deweloper chce uzupełnić ofertę mieszkaniową o co najmniej 2 nowe projekty.

Inpro 

Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła w 2016 r. 388 umów, co stanowi o 29% mniej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>  

Selena FM 

House Selena - spółka zależna Selena FM - rozpoczęła działalność w Chinach, w ramach spółki joint venture z firmą Shanghai Haozheng Construction Engineering - chińskim podmiotem działającym na rynku pian poliuretanowych oraz innych produktów chemii budowlanej, podała Selena. Generalnym managerem House Selena został Liu Yongjun.>>>>  

Serinus Energy

Serinus Energy złożył w Kanadzie wstępny skrócony prospekt emisyjny w związku z ofertą akcji o wartości brutto 25,2 mln CAD, podała spółka. >>>> 

Dom Development 

Dom Development nie przewiduje zmian w dotychczasowej polityce dywidendowej w przypadku dojścia do skutku transakcji nabycia firmy Euro Styl, podała spółka. >>>> 

Macro Games 

Macro Games zawarło z T-Mobile Polska umowę ramową, która zakłada długofalową współpracę w zakresie produkcji oraz dystrybucji gier mobilnych wykonanych przez Macro Games przy współpracy z T-Mobile, poinformowała spółka.  >>>> 

Cedrob, Gobarto

Cedrob podniósł cenę w wezwaniu na akcje firmy Gobarto (dawniej PKM Duda) do 7,25 zł za akcję, czyli o 8,2% więcej niż wynosiła cena oferowana na początku wezwania, i o 20,8% więcej niż cena akcji z dnia poprzedzającego wezwanie, podała spółka. Zapisy trwają do 16 stycznia. >>>> 

Stalprodukt 

ZGH "Bolesław" - spółka zależna Stalproduktu - otrzymała 38,87 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wartego 97,18 mln zł projektu pn. "Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży", podał Stalprodukt. >>>>   

Grupa Kruk

Grupa Kruk w ub. roku zainwestowała 1,3 mld zł w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,1 mld zł. Zakupy portfeli na tym poziomie w bieżącym roku będą trudne do powtórzenia, poinformował prezes Piotr Krupa. W 2017 roku udział rynków zagranicznych w portfelu grupy nadal powinien rosnąć. >>>>  

PlayWay 

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Pawłem Cincio oraz Jakubem Trzebińskim w sprawie inwestycji w spółkę Pentacle, podała spółka. Wkład pieniężny posłuży na dokończenie przez Pentacle produkcji gry pn. "The Works of Mercy". >>>>  

Tatry Mountain Resorts 

Wartość nakładów poniesionych przez Tatry Mountain Resorts (TMR) na rozbudowę Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie sięgnie 26 mln euro do lata 2017 r. od przejęcia obiektu w maju 2015 r., podała spółka. >>>> 

Mostostal Zabrze

Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (spółki zależnej Mostostalu Zabrze), warta 23,6 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Uniwersytet Opolski, podał Mostostal.

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 20,2% r/r do 485,7 mln zł w grudniu 2016 r., podała spółka.