KNF czeka na zgłoszenia banków zainteresowanych przejęciem Wielkopolskiej SKOKWarszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie ws. możliwości przejęcia Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) przez bank i oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji tej kasy do 24 stycznia 2017 r. włącznie.

"W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wielkopolskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Wielkopolskiej SKOK przez bank, podano również.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 stycznia 2017 r. włącznie.

W maju 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podała, że ustanowiła zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej w Poznaniu.

(ISBnews)