"Oczekuje się, iż wskaźnik inflacji (w strefie euro - PAP) znacząco wzrośnie w nadchodzących miesiącach, głównie w rezultacie mocnej presji ze strony czynników bazowych" - napisano w protokole.

"Jednocześnie, perspektywy dla wzrostu (gospodarczego - PAP) tłumi niepewność polityczna i gospodarcza, a także wolne tempo implementacji reform strukturalnych" - dodano.

W ocenie bankierów centralnych, rozwój sytuacji na rynku pracy w strefie euro może być nieco bardziej dynamiczny niż oczekiwano, z uwagi na pozytywne niespodzianki gospodarcze.

W minutkach EBC napisano ponadto, iż proces negocjacji płacowych w strefie euro był do tej pory "całkiem spokojny", lecz może się to zmienić, gdy pracownicy zorientują się, iż realne płace nie wzrastają, a nawet spadają.

Z protokołu wynika, iż w grudniu członkowie EBC dyskutowali nad dwiema propozycjami przyszłości programu luzowania ilościowego. Pod uwagę brano, oprócz ostatecznie ogłoszonego wydłużenia QE od kwietnia 2017 r. na 9 miesięcy w wysokości 60 mld euro miesięcznie, również wydłużenie QE o 6 miesięcy w kwocie 80 mld euro miesięcznie.

Rada Prezesów wyraziła "szerokie poparcie" dla wprowadzonego w życie rozwiązania, a druga opcja zyskała poparcie "kilku członków" rady. Również "kilku członków" Rady Prezesów EBC nie opowiedziało się za żadną z opcji.

W trakcie spotkania pod dyskusję poddano argument, iż wydłużenie czasu trwania programu skupu aktywów poza grudzień 2017 r. może uchronić odbudowę gospodarki strefy euro od ewentualnego wpływu negatywnych czynników.

Dyskutowano również nad kwestią krótszego horyzontu czasowego skupu aktywów przez 6 miesięcy po 60 mld euro miesięcznie.

W grudniu EBC zdecydował o ograniczeniu skali programu luzowania ilościowego od kwietnia 2017 r.

"Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów postanowiła kontynuować program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca marca 2017 roku. Od kwietnia 2017 roku zakupy aktywów netto mają być prowadzone nadal, na kwotę 60 mld euro miesięcznie, do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu" - napisano w komunikacie po grudniowym posiedzeniu EBC.

"Jeżeli w tym okresie pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów zamierza zwiększyć skalę programu i/lub wydłużyć czas jego prowadzenia" - dodano.

Od stycznia 2017 r., EBC rozszerzył zakres aktywów objętych programem skupu o obligacje, których rentowność kształtuje się poniżej stopy depozytowej EBC "do takiego poziomu, jaki będzie konieczny". EBC zastrzegł, iż jest to jedynie możliwość a nie konieczność. (PAP)