Analitycy spodziewali się, że eksport w XII rdr spadł o 0,1 proc.

Mocne są dane o imporcie - w XII wzrósł on rdr o 10,8 proc. (w juanach), a tu oczekiwano wzrostu o 4,2 proc., po wzroście poprzednio o 13,0 proc. rdr.

W juanach nadwyżka w handlu Chin wyniosła w XII 275,40 mld wobec nadwyżki poprzednio 298,10 mld i oczekiwanych przez analityków 344,50 mld juanów.

W dolarach USA nadwyżka wyniosła w XII 40,82 mld USD wobec nadwyżki 44,23 mld USD i spodziewanych przez analityków 47,55 mld USD.

W dolarach eksport rdr spadł w XII o 6,1 proc., po spadku w XI o 1,6 proc. i wobec oczekiwanego przez analityków spadku o 4,0 proc.

Import wzrósł o 3,1 proc., po wzroście w XI o 4,7 proc. i wobec szacowanego w XII wzrostu o 3,0 proc. (PAP)