PIĄTEK, 13 STYCZNIA

- BUWOG - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 160.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki BUWOG AG z siedzibą w Wiedniu.

- PRAIRIE - Wprowadzenie do obrotu

wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 3.506.537 akcji zwykłych spółki PRAIRIE MINING LIMITED z siedzibą w Perth (Australia).

- RESBUD - Wznowienie obrotu na akcjach spółki

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

10:00 - ALTUSTFI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie umorzenia akcji własnych serii F.

12:00 - PBG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.

- GOBARTO - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Gobarto SA w wezwaniu ogłoszonym przez CEDROB SA. Cena za 1 akcję wynosi 7,25 PLN.

- MEGARON - Dzień wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,43 PLN na akcję.

WTOREK, 17 STYCZNIA

11:00 - MIRACULUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji, w sprawie zmiany statutu spółki oraz zmian w składzie rady nadzorczej.

ŚRODA, 18 STYCZNIA

10:00 - PEMANAGER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd. NWZA z 09 stycznia 2017 r.

12:00 - PZU - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zrządu i rady nadzorczej.

12:00 - PZU - Transmisja w sieci

PZU SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

- INTROL - Dzień wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,30 PLN na akcję.

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

10:00 - POLIMEXMS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia regulaminu rady nadzorczej.