PIĄTEK, 13 STYCZNIA

- DANKS - Kalendarium emisji

Koniec przyjmowania zapisów na akcje serii E spółki Danks SA "w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych".

ŚRODA, 18 STYCZNIA

10:00 - SILVACG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, zmian statutu oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

11:00 - CTE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd. NWZA z 22 grudnia 2016 r.