"Jestem gotów powiedzieć, że wyzwania technologiczne dla naszego kraju, to coś więcej niż bariery geopolityczne" - powiedział Kudrin, występując na trwającym w Moskwie Forum Gajdara. Wskazał, że stojący przed Rosją problem zapóźnienia technologicznego przez taki okres oznacza utratę rynków, skurczenie się potencjału technologicznego i spadek poziomu życia mieszkańców.

Innymi wyzwaniami dla Rosji są zmiany demograficzne, niewystarczające inwestycje, niska wydajność pracy i zła jakość administracji państwowej - mówił były minister.

Kudrin, który był ministrem finansów przez 11 lat, obecnie pracuje w Centrum Badań Strategicznych (CSR) nad programem strategicznego rozwoju Rosji na lata 2018-2024. Jest to okres po planowanych na 2018 rok wyborach prezydenckich. Piątkowe wystąpienie Kudrina dziennik gospodarczy "Wiedomosti" nazwał szkicem tego programu.

Zdaniem byłego ministra tempo wzrostu gospodarczego Rosji może do 2019 roku przekroczyć 3 proc. PKB pod warunkiem przeprowadzenia systemowych reform instytucjonalnych i strukturalnych. Kudrin podkreślił, że potrzebne są aktywne reformy; na razie stan instytucji i administracji państwowej nie pomaga w ich przeprowadzeniu. Jeśli ceny ropy przekroczą 60 dolarów za baryłkę, to wola polityczna przeprowadzenia w Rosji reform osłabnie - przyznał.

Rosja powinna do 2024 roku zwiększyć wydatki na oświatę do poziomu 4-4,7 proc. PKB (obecnie jest to 3,7 proc.) - mówił Kudrin. Poziom wydatków na ochronę zdrowia powinien sięgnąć 4-4,3 proc. PKB (obecnie - 3,9 proc.). Prognozy CSR przewidują podniesienie wieku emerytalnego - krok, który na razie władze Rosji wykluczają. Obecnie wynosi on 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet, CSR proponuje 65 lat i 63 lata.

Za jeden z priorytetów Kudrin uznał reformę systemu sądownictwa w Rosji.

Forum Gajdara, które potrwa do soboty, to coroczna międzynarodowa konferencja przedstawicieli świata gospodarki i polityki. Nosi imię zmarłego w 2009 roku Jegora Gajdara, wybitnego ekonomisty i polityka, architekta reform wolnorynkowych w Rosji w latach 90. XX wieku.

Z Moskwy Anna Wróbel