Na powyższą składa się nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne o wartości 177,29 mln zł, faktoring 169,81 mln zł.

"Warto odnotować wysoką kontraktację w zakresie portfeli wierzytelności sekurytyzacyjnych. Wartość nominalna tych portfeli przekroczyła 1,5 mld zł. W IV kw. 2016 grupa pozyskała 182 nowych klientów" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość kontraktacji Grupy Pragma Inkaso w 2016 r. wyniosła 1,34 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 18% r/r, w tym nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne o wartości 772,78 mln zł, faktoring 569,18 mln zł.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)