Obecnie Moody's szacuje, iż ceny konsumenta w Polsce na koniec grudnia 2016 r. wzrosły o 0,8 proc. rdr, wobec 0,1 proc. rdr poprzednio. W 2017 r. wskaźnik CPI ma wzrosnąć w grudniu do 2,0 proc. vs. 1,5 proc. poprzednio, a w 2018 r. na koniec grudnia ma wynieść 2,5 proc. vs. 2,2 proc.

Moody's pozostawiła bez zmian również szacunki: długu sektora finansów publicznych do PKB oraz bilansu C/A do PKB.

Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami ze styczniowych prognoz Moody's.

2016 2017 2018
realny PKB (zmiana w proc. rdr) 2,8 2,9 2,8
inflacja CPI (zmiana w proc. rdr w grudniu) 0,8 2,0 2,5
deficyt sektora GG/PKB (proc.) 2,8 3,2 2,8
Dług GG/PKB (proc.) 52,5 53,5 53,8
Bilans CA/PKB (proc.) -0,6 -1,4 -2,1

13 stycznia Moody's nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Tym samym Polska ciągle posiada w agencji Moody's rating na poziomie A2 z perspektywą negatywną. (PAP)