"Zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał z Banku Zachodniego WBK S.A.- Domu Maklerskiego BZ WBK pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty informację, iż akcjonariusze spółki złożyli oferty sprzedaży na łącznie 327.163 akcje Aplisens S.A." - czytamy w komunikacie.

Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na 26 stycznia.

Na początku stycznia Aplisens opublikował ofertę zakupu nie więcej niż 845 470 własnych akcji stanowiących nie więcej niż 6,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 12,45 zł za jedną akcję.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)