Krystyna Barańska z WIOŚ wyjaśniła, że wysokie stężenia dotyczą szczególnie pyłu PM2,5. "Na całym Mazowszu stężenia zanieczyszczeń są od umiarkowanych do złych. Nie są one ekstremalnie wysokie, są one chwilowe" - dodała.

Barańska wyjaśniła, że najwyższe godzinowe stężenia zanieczyszczeń występują w Warszawie i wokół stolicy, w Radomiu i Siedlcach. Najlepiej jest w Ostrołęce.

W stolicy na Targówku godzinowe stężenia pyłu PM2,5 sięgały 106 mikrogramów na metr sześcienny, w Legionowie - 108,5, w Piastowie 92, a w Otwocku 66 mikrogramów na metr sześcienny.

Barańska wskazała, że wysokie stężenia zanieczyszczeń mogą się utrzymywać, ponieważ nie ma dużego wiatru. Podkreśliła jednak, że inspektorat nie prognozuje, by w najbliższym czasie poziomy informowania oraz alarmowe zostały przekroczone. Średniodobowo to odpowiednio 200 i 300 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu

PM10. (PAP)