PGNiG wprowadziło do oferty usługę biletową magazynowania gazuWarszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wprowadziło do oferty usługę biletową magazynowania gazu skierowaną do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego, podała spółka.

"W ramach świadczonej usługi PGNiG oferuje utrzymywanie na zlecenie klientów obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami" - czytamy w komunikacie.

Usługa daje możliwość realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorcę przywożącego gaz do Polski na jego zlecenie w dwóch modelach do wyboru: bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania lub w oparciu o gaz, który staje się własnością klienta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Usługa biletowa oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia, podano także.

"PGNiG to największy podmiot na rynku, który od lat utrzymuje zdecydowaną większość zapasów handlowych i obowiązkowych gazu ziemnego na terenie Polski. Kompetencje, wiedza i zasoby, jakie posiadamy, pozwalają nam rozszerzyć naszą ofertę o atrakcyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby mniejszych podmiotów działających na rynku gazu ziemnego. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą skupić się na ich podstawowej działalności, nam zlecając kwestię realizacji obowiązku magazynowania zapasów gazu" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)