„Wykorzystano w nim m.in.: okienkową nitkę zabezpieczająca, farby (zmienna optycznie i opalizującą) oraz element recto-verso (uzupełniające się w świetle przechodzącym elementy graficzne na obu stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca (zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem), znak wodny widoczny pod światło (przedstawiający portret króla i oznaczenie nominału)” – wylicza bank centralny.

Według NBP początkowo udział nowego nominału w obiegu będzie niewielki. Dane statystyczne pokazują jednak, że popyt na pięćsetzłotówki może być znaczący. Niskie stopy procentowe zniechęcają bowiem do lokowania pieniędzy w bankach i rośnie znaczenie gotówki. Tu zaś największy wzrost notuje zainteresowanie najwyższym dotychczas nominałem – 200 zł.