PKN Orlen 

Akcje PKN Orlen zostały zakwalifikowane do indeksu FTSE4Good Emerging Index na giełdzie w Londynie (Wlk. Brytania), który skupia spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach obejmujących m.in. odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. >>>> 

Stoppoint 

Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany z Produkty Klasztorne) zakończyła prywatną emisję akcji serii G o wartości 5 mln zł, podała spółka. Spółka zebrane z emisji środki przeznaczy m.in. na zakup licencji i oprogramowania. >>>>  

LPP 

LPP miało 1,85 mld zł przychodów i 158 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka według wstępnych danych. W całym ub.r. było to odpowiednio 6,02 mld zł i 176 mln zł. >>>> 

Energa  

Rada nadzorcza Energi powołała Daniela Obajtek na prezesa z dniem 2 marca, podała spółka. >>>> 

Fachowcy.pl Ventures

Fachowcy.pl Ventures obniżył prognozę wyniku netto do -6,43 mln zł w 2016 r., podała spółka. >>>> 

Herkules  

Akcjonariusze Herkulesa postanowili o skupie do 11% akcji własnych za maksymalnie 23,88 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Maksymalną cenę akcji w buy-backu ustalono na 4 zł. >>>> 

OT Logistics 

OT Logistics dokonało przydziału 25 445 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł, podała spółka. >>>> 

Elemental Holding 

Elemental Holding podpisał umowę z podmiotem, który będzie prowadził inwestycję rozbudowy i modernizacji zakładu w Bydgoszczy prowadzonej dotychczas przez spółkę zależną Terra Recycling, podała spółka. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 36 mln zł. >>>> 

Polcolorit 

 Większościowi akcjonariusze Polcoloritu zawarli z Unilin Poland umowę inwestycyjną, zobowiązującą ich do złożenia zapisu na sprzedaż 79,79% akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland z Grupy Mohawk, podał Polcolorit. >>>> 

Unilin Poland z Grupy Mohawk ogłosił wezwanie na 100% akcji Polcoloritu po cenie 5,8 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Przyjmowanie zapisów zaplanowano na okres od 8 marca do 19 kwietnia br. >>>> 

PBG 

PBG przydzieliło 852,9 tys. obligacji w ramach drugiej emisji do uprawnionych wierzycieli, wynika z komunikatu spółki. "Objęcie obligacji było proponowane uprawnionym wierzycielom spółki - z Grupy 1, Grupy 3, Grupy 4 oraz Grupy 5 (zgodnie z układem), w ramach częściowego zaspokojenia ich wierzytelności układowych (…) liczba obligacji objętych subskrypcją w ramach drugiej emisji: 1 180 488 obligacji" - czytamy w komunikacie. 

Comp 

Spółka celowa, którą mają założyć menedżerowie Compu, ma skupić od 1% do 9,99% akcji Comp, wynika z komunikatu. Spółka celowa będzie odpowiedzialna za poszukiwanie finansowania, prowadzenie negocjacji i przeprowadzenie ewentualnych transakcji związanych z finansowaniem nabycia akcji. "Spółka powzięła informację o wejściu w życie porozumienia co do wspólnego nabywania od 1% do 9,99% akcji spółki w okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie porozumienia pośrednio poprzez spółkę celową zawartego przez Roberta Tomaszewskiego - przewodniczącego rady nadzorczej spółki, Tomasz Bogutyna - członka rady nadzorczej spółki, Krzysztofa Morawskiego - wiceprezesa zarządu spółki, Jarosława Wilka - wiceprezesa zarządu spółki, Andrzeja Wawra - członka zarządu spółki, Jerzego Popławskiego - wiceprezesa zarządu ZUK Elzab (spółki zależnej Comp), a także niezwiązaną ze spółką osobą fizyczną" – czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje  

Voicetel Communications 

Akcjonariusze Voicetel Communications zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 marca br. o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań potrzebnych przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na główny rynek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformowała spółka. >>>>  

LiveChat Software 

LiveChat Software odnotowało 12,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2016/2017 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2016 r.) wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mirbud 

Mirbud podpisał z MLP Wrocław umowę na budowę centrum logistyczno-magazynowego, obejmującego obiekty produkcyjne, magazynowe i biurowe przeznaczone na wynajem w Mirkowie za 6,39 mln euro brutto (27,99 mln zł brutto), podał Mirbud. >>>>  

Business Link Poland 

Business Link Poland szacuje swój program inwestycyjny na ok. 100 mln zł, rozmawia z inwestorem, ale nie wyklucza również wejścia na warszawską giełdę, poinformował ISBnews współzałożyciel i wiceprezes Business Link i AIP Seed Capital Jacek Aleksandrowicz. >>>>  

Exillon Energy 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w styczniu 2017 r. wyniosło 2 589 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 480 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. >>>>  

ZUE, Budimex

Oferta konsorcjum spółek Strabagu, ZUE i Budimeksu (33% udziału), warta 560,01 mln zł netto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", podał Budimex. >>>> 

Grupa Recykl  

Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl wzrosły do 9,8 mln zł (+2,7%) przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio: 2,2 mln zł (+2,7%) i 364 tys. zł (wobec 62 tys. zł straty rok wcześniej), podała spółka. >>>> 

Mila

Sieć supermarketów Mila rozważa debiut na GPW jako jedną z opcji dalszego rozwoju, poinformował ISBnews preze Artur Góralczyk. >>>> 

Alma Market 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market, podała spółka. Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu wniosku o upadłość obejmującej likwidację majątku, podano w odrębnym komunikacie. >>>>  

Mostostal Warszawa 

Agencja Rozwoju Miasta (spółka gminy Kraków) złożyła pozew o zapłatę przez Mostostal Warszawa 20,82 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem kar umownych za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Hali Widowiskowo-Sportowej Czyżyny w Krakowie (obecnie Tauron Arena Kraków), podała spółka. >>>>  

LiveChat Software 

Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających do 4% głosów, podała spółka. >>>> 

Famur 

Famur podpisał umowę z OOO "MMK - UGOL" na dostawę kompleksu zmechanizowanego dla wydobycia węgla metodą kombajnową - pokład 4 OOO "Kopalnia Czertinskaja-Koksowaja". Wartość kontraktu wynosi 17,5 mln euro, czyli 75,3 mln zł, podała spółka. >>>>  

Stalexport Autostrady 

Stalexport Autostrady nabył 10% kapitału Catterick Investments, który ma zamiar uczestniczyć w przetargu na Krajowy System Poboru Opłat (KSPO), podała spółka. >>>>