W ocenie analityków ARR w całym 2016 roku eksport produktów wieprzowych mógł wynieść ponad 690 tys. ton, o 6 proc. więcej niż w 2015 roku. Natomiast prognozowany wzrost krajowej produkcji wieprzowiny w 2017 r. prawdopodobnie zostanie przeznaczony na eksport, który może być o około 5 proc. większy niż w 2016 roku.

Z kolei eksport produktów wołowych i cielęcych w całym 2016 r. mógł wynieść ponad 430 tys. ton, o 3 proc. mniej niż w 2015 r.

"Z uwagi na przewidywany wzrost produkcji wołowiny w 2017 r. ocenia się, że przy utrzymującym się popycie eksportowym wywóz produktów wołowych i cielęcych z Polski będzie nieco większy niż w 2016 roku" - napisali analitycy ARR.

Eksperci ARR przewidują, że w 2017 r. polski drób będzie nadal konkurencyjny cenowo i jakościowo na rynku unijnym, co będzie stymulowało dalszy wzrost eksportu.

"Tempo tego wzrostu będzie jednak prawdopodobnie wolniejsze niż w 2016 r. z uwagi na możliwe ograniczenie eksportu do krajów pozaunijnych. Przewiduje się, że w 2017 r. eksport drobiu wzrośnie o 3 proc., do około 1,3 mln ton" - napisano. (PAP)