Synektik 

Synektik odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

Przychody segmentu produkcji radiofarmaceutyków Synektik wyniosły w 2016 r. wg danych przed audytem 15 mln zł i były o 24% wyższe niż rok wcześniej (w samym IV kwartale było to 4,4 mln zł i 39% wzrostu), poinformowała spółka, Wyraźnie zwiększyła się sprzedaż eksportowa, która w 2016 r. przekroczyła 1,1 mln zł i była o 60% wyższa niż w 2015 r., podano również. >>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia wypracował ok.102 mln zł zysku netto przy ok. 4 522 mln zł przychodów w IV kw. 2016 r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso odnotowało 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2016/2017 r. (1 kwietnia - 31 grudnia 2016 r.) wobec 25,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Lotos

Rada Nadzorcza spółki Lotos Petrobaltic powołała Grzegorz Strzelczyk do pełnienia obowiązków prezesa spółki w związku z rezygnacją Marcina Jastrzębskiego z funkcji prezesa zarządu, podała spółka. >>>>  

Bloober Team 

Bloober Team odnotował 1,54 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Calatrava Capital

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Calatrava Capital karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł. oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd. >>>>

TelforceOne    

Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki TelforceOne z dniem 21 lutego, podała giełda. >>>>  

Westa ISIC i JJ Auto

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła zawiesić obrót akcjami spółek Westa ISIC i JJ Auto do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raporty roczne za rok obrotowy 2014 i 2015, podała GPW. >>>> 

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Avia Solutions Group 

- Avia Solutions Group odnotowała 2,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 4,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unified Factory 

Unified Factory odnotowało 4,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Globe Trade Centre 

GTC Commercial Development - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otrzymała potwierdzenie, że pozwolenie na budowę centrum handlowego Ada Mall w Belgradzie jest prawnie wiążące, podało GTC. >>>> 

Boruta-Zachem 

Boruta-Zachem odnotowała 1,46 tys. zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     

- Boruta-Zachem planuje rozpocząć sprzedaż innowacyjnych produktów na bazie biosurfaktantów na przełomie I i II kw. 2017 r., podała spółka. >>>> 

Zobacz też rekomendacje  

Voicetel Communications 

Voicetel Communications odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

QubicGames 

QubicGames obniżył prognozy finansowe na 2016 r. i obecnie szacuje stratę netto za ten okres w wysokości 800 tys. zł, podała spółka. >>>> 

ABC Data 

ABC Data uznaje roszczenia Lark Europe za niezasadne i bezpodstawne oraz zapowiada podjęcie stosownych kroków prawnych, podała spółka. >>>>  

Auto Partner 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 60,67 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 35,1% r/r, podała spółka. >>>>  

Aforti Holding 

Skonsolidowane przychody Aforti Holding wyniosły 62,4 mln zł w całym 2016 r., czyli wzrosły o ponad 43% r/r, poinformowała spółka. W ub.r. zysk netto grupy wzrósł o 20% do 0,65 mln zł, a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie, podano również. >>>> 

Polnord 

Polnord wprowadził do sprzedaży 153 mieszkania na nowym osiedlu Fotoplastykon w Gdańsku, poinformowała spółka. W pierwszym etapie inwestycji powstaną 3 4-piętrowe budynki, a ich oddanie do użytku planowane jest na III kwartał 2018 r., podano również. >>>> 

Magellan 

Rada nadzorcza Magellana przychyliła się do wniosku zarządu o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka. >>>>  

Midven 

Midven liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego dzięki wzrostowi organicznemu oraz potencjalnym kolejnym inwestycjom kapitałowym w 2017 r., włączając w to możliwy debiut jednej ze spółek portfelowych na rynku giełdowym w ciągu najbliższego roku, podała spółka. >>>> 

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w styczniu 2017 r. wyniosła 29,035 tys. ton wobec 40,668 tys. ton rok wcześniej i 51,537 tys. ton w grudniu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: spadek o 28,6% r/r i o 43,7% m/m. >>>>  

Grupa Indata 

Grupa Indata ma umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w związku z dofinansowaniem projektu z zakresu SmartCity do kwoty 10,98 mln zł, podała spółka. >>>> 

T-Bull 

T-Bull przekroczył łącznie 200 mln pobrań swoich mobilnych produkcji, podała spółka. >>>>  

Integer.pl

Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>