Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-02-15 6048,00 0,7% 2,8% 9,5% 32,3%
Miedź 3M USD/t 2017-02-15 6067,00 0,8% 2,7% 9,6% 33,0%
Ołów spot USD/t 2017-02-15 2313,75 -1,5% 0,2% 15,7% 26,3%
Ołów 3M USD/t 2017-02-15 2329,00 -1,1% 1,0% 15,5% 27,3%
Aluminium spot USD/t 2017-02-15 1899,50 1,3% 4,9% 11,5% 25,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-02-15 1913,00 1,4% 5,7% 13,0% 26,6%
Cyna spot USD/t 2017-02-15 19843,00 -0,3% -6,2% -6,4% 29,0%
Cyna 3M USD/t 2017-02-15 19880,00 -0,2% -6,0% -5,9% 29,9%
Nikiel spot USD/t 2017-02-15 10873,50 1,5% 4,6% 9,1% 31,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-02-15 10930,00 1,5% 4,6% 9,1% 32,2%
Cynk spot USD/t 2017-02-15 2869,00 -1,2% 3,4% 12,2% 70,5%
Cynk 3M USD/t 2017-02-15 2870,00 -1,1% 2,8% 11,4% 70,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-02-15 154,80 0,0% -16,2% -31,5% 104,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-02-15 66,50 2,2% -1,1% -5,3% 80,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-02-15 640,00 -0,2% 2,6% 3,2% 51,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-02-15 594,00 -0,2% 2,8% 3,5% 118,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-02-15 511,25 -0,6% 0,5% -1,8% 53,9%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-02-15 485,00 -0,7% 1,3% -1,3% 63,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-02-15 306,50 0,0% -0,8% -3,1% 128,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-02-15 298,25 0,0% -0,8% -3,2% 115,3%

(PAP)