Kleba Invest wyemituje obligacje serii Y o wartości nominalnej 3 mln złWarszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Y w liczbie do 3 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka.

"Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej" - czytamy w komunikacie.

Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,5%. Obligacje serii Y nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii Y to 28 sierpnia 2018 r., podano także. Cel emisji nie został określony.

"Emisja obligacji serii Y dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną obligacje o wartości co najmniej 2 mln zł liczonej według ceny emisyjnej" - czytamy dalej.

Przydział i objęcie obligacji nastąpi 28 lutego 2017 r.

Kleba Invest specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Założycielem i największym akcjonariuszem spółki jest Wiesław Kleba. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst.

(ISBnews)