"W październiku ogłosiliśmy przejęcie Multimedia Polska, trzeciego co do wielkości operatora telewizji kablowej w Polsce, i oczekujemy, że transakcja, której zamknięcia spodziewamy się pod koniec 2017 r., umocni naszą pozycję lidera rynkowego" - napisano w raporcie.

W październiku 2016 r. akcjonariusze spółki Multimedia Polska podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji firmy na rzecz UPC Polska. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody. W styczniu UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez UPC kontroli nad spółką Multimedia Polska.

Transakcję wyceniono na 3 mld zł, jednak ostateczna cena uzależniona ma być od poziomu podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych biznesu telekomunikacyjnego na dzień zamknięcia transakcji. Transakcja nie obejmuje sprzedaży biznesu usług spoza działalności telekomunikacyjnej grupy, tj. energii, gazu i ubezpieczeń.

UPC Polska to największy operator sieci kablowych w Polsce, którego sieci obejmują 3,1 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Firma Multimedia Polska to zaś trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 1,6 mln gospodarstw domowych. Oferuje m.in. telewizję cyfrową z wideo na żądanie (VoD), szerokopasmowy internet stacjonarny i mobilny, usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, produkty ubezpieczeniowe, usługi energetyczne (obecnie energię elektryczną, a wkrótce również gaz).

Zysk firmy za 2015 r. wyniósł 86,2 mln zł, a za dziewięć miesięcy 2016 r. wyniósł 21,9 mln zł.

W ostatnich trzech latach wartość inwestycji Grupy Multimedia Polska wyniosła ok. 650 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup i aktywację urządzeń abonenckich, modernizację i rozbudowę sieci, nowe technologie oraz akwizycje i prace badawcze związane z rozszerzeniem portfolio oferowanych usług. (PAP)