Jak czytamy w opublikowanym we środę na stronie Ministerstwa Rozwoju dokumencie, wykorzystanie technologii cyfrowych, a w szczególności łączności za pośrednictwem szybkich sieci telekomunikacyjnych, będzie warunkiem poprawy sytuacji w każdym obszarze Strategii. Chodzi m.in. o realizację koncepcji e-państwa (np. elektronicznego dowodu tożsamości), wprowadzenie inteligentnego systemu transportowego, inteligentnej sieci energetycznej, niezawodnej komunikacji w czasie klęsk żywiołowych czy aktów terroru oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansów publicznych.

Strategia zakłada wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, w szczególności na obszarach wiejskich oraz zmiany legislacyjne, które likwidując bariery administracyjne i prawne usprawnią rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Chodzi m.in. o ustawy regulujące proces inwestycyjny budowy sieci szerokopasmowych oraz obniżenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach

samorządowych.

Wśród celów strategii jest udostępnienie zakresu częstotliwości 694–790 MHz (tzw. pasma 700 MHz) dla bezprzewodowych usług szerokopasmowej łączności elektronicznej. Do 2025 r. w Polsce mają być uruchomione komercyjne sieci internetu 5G, które będą w stanie obsłużyć 1000-krotnie większe zasoby danych niż obecne sieci 4G/LTE.

W strategii zapowiedziano, że Narodowy Plan Szerokopasmowy w 2017 r. zostanie zaktualizowany pod kątem nowych europejskich celów w zakresie łączności, które mają zostać zrealizowane do 2025 r. Chodzi o zapewnienie "niezakłóconego” dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i głównych szlakach komunikacyjnych oraz dostępu do internetu o szybkości 1 gigabita na sekundę szkołom, węzłom transportowym, instytucjom publicznym oraz przedsiębiorstwom prowadzącym intensywną działalność w sieci. Wszystkie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100 megabitów na sekundę z możliwością jej zwiększenia.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bieżącego Bezpieczeństwem Cyberprzestrzeni RP usługi informatyczne zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania państwa, obywateli i podmiotów gospodarczych mają zostać objęte monitoringiem. Projekt ma na celu dostarczenie rozwiązań, które umożliwią dostęp do bieżącej informacji o stanie bezpieczeństwa teleinformatycznego niezbędnego do oceny sytuacji i stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Polsce oraz koordynacji reagowania na incydenty komputerowe na poziomie krajowym.

Strategia przewiduje, że zwiększaniu podaży usług cyfrowych oraz ich wykorzystaniu przez społeczeństwo służyć będzie również rozwój e-kompetencji społeczeństwa, a także zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu do zasobów instytucji publicznych. Działania w tym zakresie nakierowane będą na rozwój podstawowych kompetencji umożliwiających korzystanie z Internetu, w szczególności z usług e-administracji oraz usług rynkowych.

Realizacji tego celu będą służyć trzy projekty strategiczne. Projekt "Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym" ma służyć ograniczeniu zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz pomagać w rozwoju umiejętności cyfrowych na każdym poziomie. Celem programu "Otwarte Dane Publiczne" jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to dedykowana sieć łącząca wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz zapewni bezpieczeństwo sieci.

Kordian Kuczma

(PAP)

kku/ pb/