Niskie stopy procentowe i towarzysząca im inflacja sprawiają, że atrakcyjność deponowania oszczędności spada. Dodatkowo, w ofertach przybywa ograniczeń i może ich być jeszcze więcej ze względu na koszt nowego podatku, z jakim mierzą się banki. Alternatywnym rozwiązaniem są depozyty strukturyzowane.

Mikroprzedsiębiorca może oszczędzać zarówno na koncie firmowym, jak i zakładając niezwiązaną z działalnością lokatę indywidualną. Lokata firmowa będzie niżej oprocentowana, ale korzystniejsza podatkowo. Od drugiej podatek automatycznie potrąci bank, ale oprocentowanie będzie wyższe.

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 2m,3m.jpg

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 2m,3m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Tax Care, przygotowując kolejną edycję rankingu lokat bankowych, sprawdził oferty skierowane zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do konsumentów, biorąc pod lupę i oprocentowanie, i haczyki czyhające w ofertach. Przeanalizowaliśmy odpowiedzi otrzymane od 20 banków na dzień 8 marca 2017 r. Przyjęliśmy dwa warianty depozytu – na kwotę 1 tys. zł i 50 tys. zł – i różny czas trwania lokaty, tj. jednodniowe, jedno-, dwu i trzymiesięczne, półroczne, roczne oraz dwuletnie. Obydwie kwoty oszczędności są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie jest stałe.

Niskie oprocentowanie tradycyjnych lokat

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 6m,12m.jpg

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 6m,12m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Z przygotowanego przez Tax Care zestawienia ofert banków wynika, że ulokowane w marcu 50 tys. zł na 3-miesięcznej lokacie indywidualnej przyniesie średnio o 17 zł (już po potrąceniu podatku) mniej niż taka sama kwota zdeponowana w grudniu. Średnie oprocentowanie lokat indywidualnych obniżyły m.in. Bank BGŻ BNP Paribas, Eurobank czy PKO BP.
Jeszcze mniej – o kolejnych „naście” złotych – zarobi mikroprzedsiębiorca, który wspomnianą kwotę ulokował na lokacie powiązanej z kontem firmowym. Uwzględnione w naszym zestawieniu lokaty firmowe zakładane w marcu na kwotę 50 tys. zł przyniosą średnio od ok. 0,59 gr (średni zysk z lokat 1-dniowych) do ok. 1200 zł (średni zysk z lokat 24-miesięcznych) – przy założeniu 18-proc. stawki PIT. Topniejący zysk z lokat potęguje inflacja, która w styczniu br. była najwyższa od 4 lat.

Przybywa ograniczeń

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 24m.jpg

Lokaty w kwocie 1 000 zł - 24m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Niskie oprocentowanie to nie jedyna słabsza strona obecnych tradycyjnych depozytów. Na łamach „Rzeczypospolitej” na początku lutego eksperci sygnalizowali falę podwyżek kosztów prowadzenia kont bankowych spowodowanej tym, że banki muszą sobie jakoś zrekompensować koszt wprowadzonego w zeszłym roku podatku bankowego. Taką zachowawczość banków daje się zauważyć również w ofertach lokat, którym przybywa ograniczeń.

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 1d,1m,2m.jpg

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 1d,1m,2m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Atrakcyjność lokaty spada, jeśli lokata zobowiązuje do posiadania konta, zwłaszcza obecnie, gdy z rynku ubywa kont w pełni darmowych. W oparciu o nasze badanie w analizowanym okresie przy zakładaniu lokat indywidualnych konta wymagały Bank Credit Agricole, Nest Bank, Bank PKO BP, ING Bank Śląski, Alior Bank oraz Bank BGŻ BNP Paribas, który w grudniu nie stawiał takiego warunku (konto wymagane w więcej niż 1 ofercie danego banku, bez względu na wartość wkładu). Na wyższe oprocentowanie można liczyć np. przy zakładaniu ich w placówkach (BGŻ BNP Paribas), wyłącznie online (Plus Bank), deponowaniu wyłącznie nowych środków (Credit Agricole) czy utrzymywaniu na koncie firmowym minimalnego salda (Idea Bank).

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 3m,6m.jpg

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 3m,6m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Nadal utrzymuje się też górny limit wysokości depozytów – m.in. w Idea Bank, Bank PKO BP i Getin Noble Bank. Od nowego roku do tego grona dołączył jeszcze Raiffeisen Polbank (obniżył limit z 500 tys. zł do 10 tys. zł na lokacie indywidualnej 3M) oraz Bank Credit Agricole (wprowadził limit 50 tys. zł na lokatach indywidualnych 2M, 6M i 12M). Z kolei BOŚ Bank wymaga rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z aktywną kartą płatniczą, Raiffeisen Polbank przelewania do banku wynagrodzenia, a Bank Credit Agricole różnicuje wysokości oprocentowania na tej samej lokacie w zależności od sposobu założenia lokaty.

Idea Bank prowadzi wśród lokat do 20 tys. zł

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 12m.jpg

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 12m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

Wyróżniliśmy 5 pierwszych lokat ze względu na najwyższe oprocentowanie z podziałem na lokaty dostępne w ramach firmowego konta lub poza nim, uwzględniając w poniższych rankingach również dodatkowe warunki ograniczające zysk. Przy oszczędnościach firmowych do 20 tys. zł sześć na siedem razy wygrał Idea Bank.

Czołówka lokat 50 tys. zł podzielona

Inaczej zestawienie najatrakcyjniejszych depozytów wygląda w przypadku oszczędności rzędu 50 tys. zł. Tutaj najwięcej zarobku w ciągu 1 dnia oferował Bank BPS, a w ciągu 1 miesiąca Nest Bank, przy otwartym koncie i maksymalnym depozycie 2 mln zł. Z kolei w przypadku dłuższych depozytów najwięcej oferowały Idea Bank, Bank Credit Agricole, Bank BGŻ Optima i Volkswagen Bank.

Alternatywa tradycyjnych depozytów z kilkunastoprocentowym zyskiem

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 24m.jpg

Lokaty w kwocie 50 000 zł - 24m.jpg

źródło: Materiały Prasowe

W obliczu spadkowej tendencji oprocentowania tradycyjnych depozytów, można szukać alternatyw chociażby w postaci depozytów strukturyzowanych. Zysk potrafi sięgnąć tu kilkunastu procent w ciągu kilku lat. Owszem, zysk uzależniony jest od notowania akcji lub innych instrumentów bazowych, ale na rynku można znaleźć tak skonstruowane depozyty strukturyzowane, które nie pozwalają na stratę. Te depozyty strukturyzowane objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tak samo jak lokaty w naszym rankingu.

Autor: Anna Olesiejuk, Tax Care
Katarzyna Miazek, Tax Care