"(...)Równocześnie uprzejmie wyjaśniam, że z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że cyt.: „ (…) makroekonomiczne konsekwencje ograniczeń w handlu w niedziele będą zależały od ostatecznego kształtu wprowadzanej regulacji oraz tempa jej wdrażania" - napisano.

"Gwałtowne wprowadzenie zmian, może być źródłem impulsu, który w krótkim okresie może negatywnie wpłynąć na wielkość konsumpcji i w związku z tym na PKB i zatrudnienie. Kwantyfikacja potencjalnych skutków proponowanych zmian wymaga przygotowania szczegółowych analiz branżowych, przez ekspertów z tych branż" - dodano.

Dodatkowo, w ocenie ministerstwa finansów nie wydaje się, aby zakaz handlu w niedziele miał wpływ na wielkość dochodów z VAT.