Z opublikowanego w środę przez Państwowy Instytut Statystyczny (INE) w Madrycie raportu wynika, że poza Hiszpanią żyje już około 2,4 mln jej obywateli.

Zdecydowaną większość osób emigrujących z Hiszpanii w ciągu ostatnich ośmiu lat stanowili przybysze z państw Ameryki Południowej, którzy po osiedleniu się w tym iberyjskim kraju uzyskali obywatelstwo.

“Osoby, które od czasu nastania kryzysu gospodarczego zaczęły opuszczać Hiszpanię to w dwóch trzecich przypadków obywatele urodzeni poza granicami Hiszpanii” - ujawniło INE.

Według ekspertów INE fala wyjazdów zarobkowych obywateli nie osłabła w ostatnich miesiącach. Wskazali oni, że w ub.r. liczba emigrantów posiadających hiszpański paszport zwiększyła się o 101,5 tys., czyli o 4,4 proc. wobec 2015 r.

Ze statystyk rządowej agendy wynika, że pomiędzy styczniem ub.r. a styczniem tego roku najwięcej obywateli Hiszpanii udało się do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Francji. Wyjechało tam odpowiednio 13,2 tys., 11,6 tys. i 10,8 tys. osób legitymujących się hiszpańskim paszportem.

Rekordowym dla Hiszpanii rokiem pod względem bezrobocia był 2013, kiedy to odsetek osób bez zatrudnienia sięgnął 26 proc. populacji aktywnej zawodowo. Pod koniec 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 17 proc.

>>> Polecamy: PiS naszymi pieniędzmi spłaci dług wobec związkowców