Wartość akcji na rynkach zagranicznych wyniosła na koniec lutego 11,04 mld zł wobec 10,87 mld zł na koniec stycznia.

Aktywa OFE na koniec lutego wyniosły 166,97 mld zł. (PAP)