GetBack

Agencja ratingowa Standard&Poor's (S&P) nadała GetBack długo- i krótkoterminowy rating na poziomie B z perspektywą stabilną, podała spółka. "Jako główne czynniki wpływające na nadany rating agencja wskazała między innymi coraz lepszą działalność biznesową emitenta, niski poziom współczynnika zadłużenia finansowego oraz odpowiednią zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na krótki okres działalności emitenta, umiarkowanie wysokie ryzyko kraju oraz branży, w której emitent działa oraz skoncentrowanie działalności emitenta szczególnie na zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce" – czytamy w komunikacie.
Rating na poziomie B oznacza, że spółka ma w obecnej sytuacji zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Stabilna perspektywa ratingu oznacza natomiast, iż według obecnych ocen S&P nadany rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie, podano także.

Elzab

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab odnotowały 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Elzab rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2016 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska dokonał szacunku wartości znaku towarowego Chłopskiego Jadło i w efekcie podjął decyzję o odwróceniu w całości odpisu z tytułu utraty jego wartości tj. w wysokości 8,726 mln zł, podała spółka. >>>>  

OT Logistics

OT Logistics odnotowało 9,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

OT Logistics zakończył negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze mające na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji spółek AD Montecargo oraz Luka Bar AD BAR i czeka na formalną akceptację umowy nabycia udziałów przez odpowiednie instytucje, wynika z komunikatu spółki.>>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 42,72 mln zł zysku netto i 1,22 mld zł przychodów w 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>> 

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Eurocash

Eurocash odnotował 179,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 212,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GTC

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.  >>>> 

GTC odnotowało 694,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 190,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje akcjonariuszom pierwszą w historii spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł za 2016 rok, podało GTC. >>>> 

Globe Trade Centre (GTC) celuje w zwiększenie nakładów inwestycyjnych na nieruchomości w 2017 r., wobec ok. 230 mln euro w ubiegłym roku (i w porównaniu do 37 mln euro w 2015 r.), poinformował dyrektor finansowy Erez Boniel. Do nakładów tych zalicza zarówno akwizycje i inwestycje we własne budowy. >>>> 

Globe Trade Centre (GTC) zamierza stopniowo zwiększać udział obligacji denominowanych w euro, poinformował dyrektor finansowy Erez Boniel. >>>> 

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers odnotowało 77,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 119,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers Dom Maklerski rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 37,56 mln zł na dywidendę za rok 2016, co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję oraz zatrzymanie pozostałej części zysku, podała spółka. >>>> 

Capital Park

Capital Park odnotował 29,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Capital Park miał na koniec ub.r. 81% portfela nieruchomości w projektach ukończonych z wysokim poziomem komercjalizacji i rosnącymi przychodami z najmu, poinformował zarząd.>>>> 

Warszawski projekt rewitalizacji dawnej fabryki Norblina - ArtN - jest na ostatnim etapie prac przygotowujących do budowy, poinformował zarząd Capital Park. >>>> 

Polska jest gotowa fundusze i spółki REIT, inwestujące w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, ocenia Capital Park. Pod koniec ub.r. grupa utworzyła Real Estate Income Assets FIZ AN II. >>>> 

Mennica Polska 

Mennica Polska ma umowę z Bankiem Republiki Kolumbii na dostawę 57 mln monet, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 4,1 mln USD. >>>> 

MCI Capital 

Obligacje MCI Capital serii N zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 marca, a papiery serii M - we wtorek, 21 marca br., podała GPW. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 20 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 45 obligacji na okaziciela serii N spółki MCI Capital o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.mln zł" - czytamy w uchwale. Do obrotu we wtorek 21 marca br. wejdzie również 20 650 obligacji na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej 20,65 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł, podano także. Ostatnim dniem notowania dla obligacji serii N będzie 7 grudnia 2021 r., zaś dla obligacji serii M 10 grudnia 2019 r., czytamy również.

Getin Noble Bank

Obligacje serii PP6-III Getin Noble Banku zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 21 marca, podała GPW. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 21 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 tys.obligacji na okaziciela serii PP6-III spółki Getin Noble Bank, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda" - czytamy w uchwale.  

Ciech

Ciech planuje rozwijać się organicznie na rynkach zagranicznych, ale nie wyklucza też akwizycji, poinformował prezes Maciej Tybura. >>>> 

Ciech odnotował 593,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 342,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ciech planuje inwestować w rozwój produktów specjalistycznych i podnoszenie efektywności w 2017 r., poinformował prezes Maciej Tybura. >>>> 

Zarząd Ciechu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia całego zysku netto za 2016 r. na na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

CCC 

CCC zakłada w zmienionej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka. Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku za rok 2016. >>>>  

Alma Market

Jerzy Mazgaj zmniejszył łączne zaangażowanie w Alma Market do poziomu 0,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 21,46% wcześniej, podała spółka. >>>> 

Forte

Forte odnotowało 110,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 84,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dino Polska

Pierwotna oferta publiczna nie więcej niż 48 040 000 akcji istniejących Dino Polska, stanowiących 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od uruchomienia procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych. Także dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna oferowanych walorów, podano w prospekcie. Akcje sprzedawać będzie Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należący do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). >>>> 

Grupa Dino planuje przekroczyć liczbę 1 200 supermarketów formatu proximity do końca 2020 r. (wobec 628 na koniec ub.r.) oraz otworzyć czwarte centrum dystrybucyjne do końca 2018 r., podała spółka. Rozwój ma być finansowany bez emisji akcji oraz przy utrzymaniu relacji dług netto do EBITDA na poziomie ok. 2,0x, podano także.>>>> 

Zarząd Dino Polska nie zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłaty dywidendy za rok 2016, podała spółka,>>>> 

Dino Polska zamierza w tym roku przynajmniej utrzymać tempo powiększania sieci z ub.r., kiedy otworzyło 117 placówek, zapowiedzieli przedstawiciele spółki. Dino stawia na rozwój organiczny oraz ekspansję sieci na północy i wschodzie Polski. >>>> 

Cena maksymalna w pierwotnej ofercie publicznej akcji Dino Polska została ustalona na 33,50 zł, podała spółka. Oznacza to, że maksymalna wartość oferty, na którą składa się do 48,04 mln akcji istniejących spółki (49% kapitału), wyniesie 1 609,34 mln zł. >>>>  

Arctic Paper

- Arctic Paper odnotował 37,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Pepees

Pepees odnotował 17,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group miał ok. 960 mln euro skonsolidowanej sprzedaży netto i 149 mln euro znormalizowanej (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) EBITDA w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Talanx

Talanx odnotował 907 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 734 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Talanx rekomenduje wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 1,35 euro na akcję (wobec 1,3 euro na akcję rok wcześniej), podała spółka. >>>> 

Merit Invest

Bloomga, producent gry przeglądarkowej Islandoom oraz spółka technologiczna VoiceFinder zamierzają stać się spółkami publicznymi w bieżącym roku, wynika z komunikatu Merit Invest. >>>> 

Mirbud 

Oferta PBDiM Kobylarnia - spółki zależnej Mirbudu - warta 27,8 mln zł brutto została wybrana w przetargu na budowę II Etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II, podał Mirbud.>>>> 

Kino Polska TV

- Kino Polska TV wnioskuje o przeznaczenie łącznie 22,398 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>> 

Groclin

Groclin, mając na uwadze aktualną sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz perspektywy rozwoju, podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji spółki oraz grupy kapitałowej. Zakłada ona m.in. przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produkcją poszyć do spółki zależnej i - w przyszłości - pozyskanie dla niej inwestora i ewentualną sprzedaż. >>>> 

IMS

IMS nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów w brytyjskiej spółce Pixel Inspiration Holdings Limited, podała spółka. >>>>     

ZCh Police

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 31 500 000,00 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, podała spółka. >>>>