Idea tego przedsięwzięcia, mającego stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy Polską a Chinami, powstała w roku 2013, w głowach grupy młodych ludzi, działających w Kole Naukowym Prawa i Gospodarki Chin przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysponując jedynie własnymi umiejętnościami i kreatywnością, nawiązali oni kontakty z pekińskim China University of Political Science and Law. Udało im się przygotować przyjazd delegacji z Państwa Środka, złożonej ze studentów i wykładowców. Zebrali również fundusze na własny wyjazd do Pekinu, zamykając tym samym pierwszą edycję projektu. Wszystko to osiągnęli w zaledwie kilka miesięcy, zaczynając całkowicie od zera.

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business stawało się powoli poważną marką. Drugą i trzecią edycją projektu zainteresowało się m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowy Bank Polski. Studentów z Warszawy wsparły również korpusy dyplomatyczne obu państw. Rosnący prestiż przedsięwzięcia przysporzył mu partnerów wśród największych firm o globalnym zasięgu, takich jak DLA Piper, KGHM Shanghai czy PwC. Bogatą merytoryczną stronę projektu dostrzegły organizacje i think-tanki pokroju Polskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych czy Banku Światowego. O sukcesie Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business donosiły najważniejsze media takie jak Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Uważam Rze. Dlatego też, trzecia odsłona przedsięwzięcia nabrała jeszcze większego rozmachu i stała się jednym z flagowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas wizyt chińskiej delegacji w Polsce, jak i w czasie wyjazdu studentów z Warszawy do Pekinu, udało się stworzyć stabilny most porozumienia pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Zacieśnienie tej współpracy przynieść może realne korzyści, zarówno dla obu tych krajów jak i dla uczestników projektu. Jedną z nich jest wykształcenie grupy wyspecjalizowanych ekspertów od kontaktów polsko-chińskich, którzy znają charakterystykę tych relacji w ich praktycznym wymiarze. Cel ten jawi się dziś jako obowiązek dla każdego państwa aspirującego do miana poważnego gracza na arenie międzynarodowej. Warsaw-Beijing Forum realizuje ten postulat w znakomitym stylu. Projekt z roku na rok powiększa liczbę swych członków - obecnie zrzesza on ponad trzydziestu studentów, starannie wybranych spośród wielu aplikujących do udziału.

Przypadająca na lata 2016-2017 czwarta edycja projektu jest jego najbardziej rozbudowaną odsłoną. W jej ramach planuje się serie spotkań, wykładów i debat poświęconych aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Chin. Merytoryczne wartości projektu mają również skrystalizować się w postaci publikacji naukowych i artykułów. Przygotowywana jest również szeroko zakrojona kampania medialna, wykorzystująca wszystkie dostępne środki przekazu.

Dzięki potężnej bazie kontaktów i zaangażowaniu partnerów, którzy z roku na rok coraz chętniej wspierają Forum, studenci z Warszawy mogą liczyć na poważne wsparcie w realizacji swoich planów. Ich zaangażowanie i ciężka praca już teraz dały widoczne efekty. Utrzymanie tego tempa rozwoju połączone z kreatywnym podejściem do tematu, to szansa na otworzenie zupełnie nowej płaszczyzny międzynarodowej wymiany, która przynieść może ogromne wręcz korzyści.