Regulacją miałyby zostać objęte wszystkie sklepy, poza prowadzonymi przez przedsiębiorców we własnym imieniu (z wyłączeniem franczyzy i ajencji). Zakaz nie obejmowałby stacji paliw, piekarni czy sklepów z pamiątkami i dewocjonaliami.

A jak wygląda handel w niedziele w innych krajach Europy?

Prawie całkowite zakazy handlu w niedziele:

Norwegia

Sklepy w niedziele i święta są ustawowo zamknięte od 1998 r. Zakaz nie obejmuje sklepów mniejszych niż 100 mkw., stacji benzynowych poniżej 150 mkw. oraz placówek handlowych w rejonach turystycznych.

Niemcy

Handel w niedziele i święta jest zakazany artykułem 139 konstytucji weimarskiej z 1919 r., stanowiącej integralną część Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. Od 2006 r. decydować w tej sprawie mogą kraje związkowe. W większości z 16 niemieckich landów sklepy mogą być otwarte tylko przez cztery niedziele w roku. Najbardziej liberalny jest Berlin, gdzie w roku jest aż 10 handlowych niedziel lub świąt.

Austria

Od 2008 r. wprowadzono tzw. sonntagsruhe, czyli niedzielną ciszę. Zgodnie z przepisami w niedziele mogą być otwarte tylko stacje benzynowe, piekarnie, nieduże sklepy spożywcze na dworcach kolejowych i lotniskach oraz w sąsiedztwie atrakcji turystycznych.

Szwajcaria

Sprawy pracy w niedziele reguluje prawo federalne, które zakazuje handlu w większości sklepów. Przepisy w poszczególnych kantonach pozwalają jednak, by były otwarte przez cztery niedziele w roku, ponadto bez ograniczeń mogą działać sklepy przy 29 dworcach kolejowych i sześciu portach lotniczych.

Częściowe zakazy handlu w niedziele:

Holandia

Sprawy niedzielnego handlu regulują przepisy lokalne. W gminach położonych głównie w holenderskim pasie biblijnym (centrum kraju), handel w niedziele jest zakazany. W innych rejonach kraju nie ma ograniczeń.

Wielka Brytania

Zakaz handlu w niedziele wprowadzono w 1950 r. W 1994 r. przepisy jednak zliberalizowano, wprowadzając ustawę o handlu w niedzielę (Sunday Trading Act). Sklepy o powierzchni większej niż 280 mkw. mogą być otwarte do 6 godzin w nie- dziele. Małe nie podlegają tym restrykcjom. Podobnie jest w Irlandii Północnej. Te ograniczenia nie dotyczą Szkocji.

Belgia

Niedziele są dniem wolnym od pracy od lat 50., ale właściciele sklepów mogą wybrać maksymalnie dziewięć niedziel w roku, w których mogą otworzyć swój biznes. Spod restrykcji są wyjęte małe sklepy, jak piekarnie, kwiaciarnie, mięsne. Te mogą działać w niedzielę do 13.00. Z kolei wszystkie placówki handlowe w Brukseli i Antwerpii mogą funkcjonować bez limitu.

Portugalia

W 2014 r. weszła ustawa o wydłużeniu godzin pracy super- i hipermarketów. Ostateczną decyzję w sprawie godzin pracy sklepów wielkopowierzchniowych podejmują władze lokalne. W większości miejsc zakupy można robić przez cały tydzień. Małe sklepy mogą być otwarte bez ograniczeń.

Hiszpania

Nie ma powszechnego zakazu handlu w niedzielę, sprawę regulują jednak władze lokalne i określają handlowy kalendarz. Zgodnie z nim sklepy zazwyczaj są otwarte w pierwszą niedzielę miesiąca oraz niedziele poprzedzające święta.

Francja

Niedziela była niehandlowa od 1906 r. W 2009 r. nastąpiło złagodzenie prawa - – od tego czasu merowie i burmistrzowie mogą wyznaczać strefy, w których sklepy będą mogły pozostać otwarte. Sklepy spożywcze, meblowe, ogrodnicze i kwiaciarnie mogą działać w niedzielę do 13.00, chyba że są w dużych miastach – wówczas mogą być otwarte dłużej.

Grecja

W 2013 r. wprowadzono handlowe niedziele. Ale nie wszystkie. Ostatecznie pracujących jest siedem w roku. W pozostałe niedziele czynne są punkty handlowe jedynie w turystycznych rejonach, a ich otwarcie jest dobrowolne. Lokalne władze miasta mogą jednak wyjąć spod tego zakazu małe sklepy do 250 mkw.

Szwecja

Niedzielne restrykcje dotyczą tylko sklepów monopolowych; w niedzielę nie można sprzedawać alkoholu.

Estonia

W niedzielę nie można sprzedawać tylko alkoholu.

W pozostałych państwach Europy w niedziele sklepy mogą handlować bez żadnych ograniczeń.

>>> Czytaj też: Na zakupy tylko w co drugą niedzielę? Jakaś forma zakazu handlu jest już przesądzona