Altus TFI wprowadzi nowe produkty, rozważy akwizycje w 2017 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) bierze pod uwagę potencjalne akwizycje, planuje także poszerzyć w tym roku portfolio o nowe produkty, poinformował prezes Piotr Osiecki.

"W 2017 r. nastawiamy się na rozwój organiczny, choć bierzemy pod uwagę także potencjalne akwizycje" - powiedział Osiecki, cytowany w komunikacie.

TFI planuje także poszerzyć nasze portfolio o kolejne produkty, by móc zapewnić klientom pełne spektrum strategii inwestycyjnych.

"Będą to fundusze akcyjne, jak i dłużne, w tym papierów korporacyjnych. Polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co zmniejsza awersję do ryzyka wśród inwestorów, na czym chcemy skorzystać. Na razie wiele wskazuje na to, że mamy w tym roku szansę na ożywienie na rynku funduszy, a tym samym dalszą poprawę wyników naszej spółki" - podsumował prezes.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)