Oceniając sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2016 r., NBP poinformował w raporcie, że utrzymuje się faza bardzo wysokiej aktywności.

"Przejawia się ona wysokim poziomem popytu na nowe nieruchomości i odpowiadającą mu wysoką podażą na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności" - napisano.

Z raportu wynika, że średnie ceny ofertowe i transakcyjne metra kwadratowego mieszkań na niektórych rynkach pierwotnych szczęściu największych miast "nieco" wzrosły, natomiast w Warszawie i dziesięciu miastach były stabilne.

W raporcie podano, że 6 największych miast obejmuje Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław, zaś 10 miast Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zieloną Górę.

Ponadto, NBP podał, że średni wskaźnik dostępności mieszkań w dużych miastach zmniejszył się nieznacznie i wyniósł 0,84 m kw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. był wyższy o 0,35 m kw. względem minimum z III kwartału 2007 r.

"Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal jest krótkookresowo opłacalna. Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych" - napisano.

"Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu" - dodano.

NBP podał w raporcie, że zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce zwiększył się w omawianym kwartale o ok. 1,4 tys. mieszkań i wyniósł 52,7 tys.

"Przyrost ten był wynikiem decyzji produkcyjnych podjętych przed kilkoma kwartałami. Jednocześnie zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto" - napisano. (PAP Biznes)