PHN 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zakłada w aktualizacji strategii osiągnięcie wartości godziwej portfela nieruchomości na poziomie 6 mld zł w 2023 roku (z 2,5 mld zł na koniec 2016 r.), podała spółka. "Stan docelowy po aktualizacji strategii zakłada osiągnięcie w 2023 roku wartość godziwą nieruchomości na poziomie 6 mld zł (z 2,5 mld zł na koniec 2016 r.), poziom LTV 52% (z 22,8% na koniec ubr.), dochodowość nieruchomości na poziomie min. 6% (z 4,3% na koniec ubr.), koszty administracyjne/wartość aktywów inwestycyjnych 0,7% (z 1,2% na koniec ubr.), wzrost aktywów netto o 59% wobec 2016 r., potencjał przeznaczenia ok. 0,7 mld zł na zakup nowoczesnych powierzchni komercyjnych generujących przychody z najmu, potencjał zwiększenia do 2023 r. wartości aktywów netto o 59,1%, z czego ok. 40% mogłoby zostać wypłacone w formie dywidendy" - czytamy w prezentacji strategii.
Jak podano, kluczowe zadanie dla grupy kapitałowej PHN to przebudowa portfela nieruchomości.

PKO BP

PKO Bank Polski (PKO BP) powinien odnotować w tym roku jednocyfrowy wzrost zysku netto w porównaniu z ubiegłym rokiem z pominięciem wydarzeń jednorazowych, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. >>>> 

Archicom 

Spółki z grupy Archicomu sprzedały 366 lokali w I kw. 2017 roku, co oznacza wzrost o 70% r/r, podała spółka. >>>> 

Paged 

Paged odnotował 48,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 56,95 mln zł wobec 30,28 mln zł w 2015 r. >>>> 

Paged zakłada w strategii na lata 2017-2021 ok. 5-proc. średnioroczny wzrost przychodów w obszarze podstawowego biznesu i ok. 15-proc. średnioroczny wzrost przychodów w obszarze "źródeł dynamicznego wzrostu" (oba cele bez uwzględnienia potencjalnych nowych inwestycji w moce produkcyjne lub transakcji M&A), podała spółka. W obu obszarach spółka zakłada także utrzymanie obecnych marż. >>>> 

Grupa Paged ma pozytywną perspektywę dla wyniku EBITDA w bieżącym roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Magdalena Bartoś. >>>> 

Paged prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych przejęć, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Modzelewskiego. Potencjalna finalizacja kolejnej akwizycji mogłaby nastąpić najwcześniej w II półroczu. >>>> 

Serinus Energy

Rada dyrektorów Serinus Energy powołała Trevora Ratha na stanowisko wiceprezesa spółki ds. działalności operacyjnej, podała spółka. >>>> 

Comarch

Comarch objął 100% udziałów Geopolis i zobowiązał się do dokapitalizowania spółki, podał Comarch. Łączna wartość transakcji wynosi 8,05 mln zł. >>>> 

Nickel Development

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył środę, 5 kwietnia br., na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki Nickel Development serii D, podała spółka. >>>> 

Famur, Zamet Industry

Famur Famak zawarł umowę sprzedaży przez Zamet Industry 100% udziałów w Fugo za kwotę 14 mln zł, podał Famur. >>>> 

Marvipol

British Automotive Polska - generalny importer Jaguar Land Rover, wchodzący w skład Grupy Marvipol - sprzedał w marcu 285 samochodów, tj. o 50% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 608 samochodów, co oznacza wzrost o 34% w skali roku. >>>> 

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 759,7 mln zł na koniec marca 2017 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 4 749 mln zł. >>>> 

Olympic Entertainment Group

Jeśli decyzja władz Bratysławy o zakazie hazardu w mieście zostanie utrzymana, spółki zależne Olympic Entertainment Group (OEG) będą zmuszone do zamknięcia 4 kasyn w stolicy Słowacji, gdy ich licencje wygasną na początku 2019 r., podał Olympic. >>>> 

Polnord

Polnord planuje uruchomić łącznie 11 inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 1 450 lokali w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Polnord podał też, że znalazł nabywców na ponad 50% lokali dostępnych w ramach budynku A3 na osiedlu Brzozowy Zakątek w warszawskim Wilanowie. >>>> 

Capital Park

Capital Park planuje refinansowanie biurowca Royal Wilanów i rozważa stworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN) na jego bazie, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>> 

Inpro

Inpro planuje w maju br. wprowadzić do sprzedaży nową inwestycję w Gdańsku Przymorzu, poinformowała spółka. W ramach projektu Kwartał Uniwersytecki II powstanie 96 mieszkań, podano także. >>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) rozważa zaoferowanie depozytów w euro w kolejnych - po Niemczech - państwach UE, podała instytucja. BOŚ przygląda się rynkowi francuskiemu, austriackiemu i hiszpańskiemu.>>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 5,6 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka. >>>> 

Fortuna Entertainment Group

Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, w ramach wezwania kupi 467 028 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,9% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. Wcześniej Fortbet Holdings Limited wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów. >>>>  

Budimex

FB Serwis złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers i Trans-Formers Karpatia, podał Urząd. >>>> 

Dom Development

Dom Development sprzedał netto 806 lokali netto (wzrost o 31% r/r) i przekazał 230 lokali (spadek o 10% r/r) w I kwartale, podała spółka. >>>> 

Dynamika sprzedaży mieszkań Dom Development w I kwartale br. (806 lokali, +31% r/r) zapowiada kolejny dobry rok dla spółki i pozwala oczekiwać, że w 2017 r. sprzedaż będzie lepsza niż w roku ubiegłym, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>> 

ZUE

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 465,9 mln zł brutto, w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, podało ZUE. >>>> 

Grupa Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,36 USD/baryłkę w marcu 2017 r. wobec 7,68 USD/baryłkę w lutym i 6,17 USD/baryłkę w marcu 2016 r., podała spółka. >>>> 

ZA Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zbudują blok energetyczny opalany węglem kamiennym o mocy 90MWe/240MWt w miejsce wcześniej projektowanego bloku gazowo-parowego klasy 400 Mwe, podała spółka. W ciągu kilku miesięcy ma powstać specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). >>>> 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zrealizują w tym roku o 46% wyższe nakłady inwestycyjne niż w 2016 r., podała spółka. Do końca kwietnia planowane jest podpisanie kontraktu z dostawcą technologii dla modernizacji kwasu azotowego. >>>>