KUKE: Eksport wzrósł o 3,1% r: r w II 2017, w całym roku wzrośnie o 8%Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Eksport z Polski w lutym wyniósł 14,94 mld euro, co oznacza wzrost o 3,1% w skali roku i spadek o 0,3% m/m, wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8% r/r do 190,6 mld euro w całym 2017 oraz o 9,4% do 208,4 mld euro w 2018 roku.

Miesiąc temu Korporacja oczekiwała wzrostu eksportu o 8% r/r do 190,6 mld euro w całym 2017 roku.

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lutym eksport z Polski wyniósł 14,938 mld euro. Był więc o 0,3% mniejszy od notowanego w styczniu i jednocześnie o 3,1% większy niż w lutym 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 64,374 mld, tj. o 1,7% mniej niż w styczniu i równocześnie o 1,1% więcej niż przed dwunastoma miesiącami" - czytamy w komunikacie.

KUKE podkreśliła, że luty jest zazwyczaj miesiącem po którym oczekuje się odreagowania danych z miesiąca poprzedniego. Jeśli styczeń jest wysoki, luty przynosi korektę.

"Słaby pierwszy miesiąc roku implikuje lekki wzrost sprzedaży. W tym roku styczeń (w porównaniu z grudniem prezentował się przyzwoicie, choć bez znaczącego wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca). Odpowiadać mu więc będzie luty o bardzo zbliżonych obrotach. Okaże się więc to wyraźnie innym układem niż w roku ubiegłym - w którym po styczniowej redukcji sprzedaży miał miejsce bardzo silny wzrost w lutym" - czytamy dalej.

W konsekwencji obserwowana obecnie dynamika roczna sprzedaży ulegnie sporej zmianie z 13,8% w styczniu do 3,1% w lutym. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu i handlu hurtowego za luty, podano także.

Korporacja wskazała, że otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentowało się wcale obiecująco. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w styczniu 2017 wyniósł 14.976 mln euro, okazując się o 13,8% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 14.923 mln euro - większą niż przed rokiem o 5,3%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 26,2% i krajów rozwijających się 17,6%.

"Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Dobrze prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej - wzrost na poziomie 13,6% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Oczywiście, należy mieć na uwadze, że wyniki samego stycznia nie muszą znaleźć kontynuacji w miesiącach następnych, statystyki początku roku czasem płatają figle" - podkreślono w informacji.

KUKE oczekuje, że w okresie luty-kwiecień 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,3% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 2,3%.

"Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 190,6 mld euro tj. o 8%, a w statystykach złotowych do 811,4 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,4%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2014-2016 pokaźnych zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

"Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy nawet w roku 2016 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej" - czytamy dalej.

W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 208,4 mld euro, tj. o 9,4% więcej niż w roku 2017, podano także.

(ISBnews)