Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-04-10 5714,25 -1,5% 0,0% 3,5% 22,5%
Miedź 3M USD/t 2017-04-10 5747,00 -1,5% 0,3% 3,8% 23,6%
Ołów spot USD/t 2017-04-10 2256,25 0,5% -0,1% 12,8% 33,2%
Ołów 3M USD/t 2017-04-10 2258,00 0,3% -0,2% 12,0% 32,3%
Aluminium spot USD/t 2017-04-10 1911,50 -1,8% 2,3% 12,2% 27,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-04-10 1926,50 -1,8% 2,5% 13,8% 26,7%
Cyna spot USD/t 2017-04-10 20295,00 0,1% 4,8% -4,3% 20,0%
Cyna 3M USD/t 2017-04-10 20275,00 0,2% 4,8% -4,0% 20,3%
Nikiel spot USD/t 2017-04-10 10117,50 -0,1% 2,8% 1,5% 18,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-04-10 10180,00 0,0% 2,9% 1,6% 19,1%
Cynk spot USD/t 2017-04-10 2591,50 -2,7% -3,6% 1,3% 48,5%
Cynk 3M USD/t 2017-04-10 2618,00 -2,7% -3,2% 1,6% 49,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-04-10 300,30 6,1% 88,4% 32,9% 243,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-04-10 65,30 -2,0% 0,9% -7,1% 0,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-04-10 654,75 1,8% 13,1% 5,6% 27,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-04-10 608,75 2,0% 14,2% 6,1% 30,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-04-10 520,00 1,2% 8,2% -0,1% 36,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-04-10 486,75 1,7% 8,2% -0,9% 41,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-04-10 306,50 2,1% 9,6% -3,1% 83,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-04-10 295,25 -0,2% 8,4% -4,1% 82,5%

(PAP Biznes)