Stworzony przez Randstad indeks mobilności na rynku pracy śledzi otwartość pracowników na mobilność zawodową. Mobilność jest w badaniu definiowana według przewidywań pracowników o prawdopodobieństwie zatrudnienia u innego pracodawcy w kolejnych 6 miesiącach (zarówno w przypadku podjęcia podobnej, jak i zupełnie innej pracy). Punktem startowym dla obliczeń indeksu jest agregacja odpowiedzi wszystkich respondentów badania w jego pierwszej edycji międzynarodowej (marzec 2010), stanowiąca wyjściowy poziom 100 punktów.

Badanie z I kwartału pokazuje również, że odsetek Polaków szukających aktywnie nowej pracy wzrósł kdk o 1 pkt proc. do 13 proc. Również o 1 pkt proc. - do 11 proc. - wzrósł odsetek osób, które mają duże obawy o utratę obecnego etatu.

Bieżące badanie zostało zrealizowane w okresie luty-marzec 2017 r. na próbie 838 osób. (PAP Biznes)