Według raportu "Taxing Wages 2017” opublikowanego przez OECD, w 2016 roku średnia stopa podatkowa dochodów przeciętnego pracownika w krajach OECD zmniejszyła się nieznacznie do 36,02 proc.

Jest to kolejny, trzeci z rzędu spadek obciążeń podatkowych. Obserwowaną od 2013 roku obniżkę średniego klina podatkowego częściowo wyjaśniają przeprowadzone w niektórych krajach reformy, których celem było obniżenie podatków od dochodów z pracy. Przykładowo, takie zmiany w systemach podatkowych wprowadziły w 2016 r. Belgia i Austria.

Jenak nie we wszystkich krajach obciążenia podatkowe maleją. W stosunku do 2015 r., klin podatkowy powiększył się nieznacznie w 20 krajach OECD, podczas gdy spadł w 14.

Najwyższy poziom klina podatkowego dla bezdzietnych samotnych pracowników, osiągających miesięczne dochody na poziomie średniej krajowej, odnotowano w Belgii (54,0 proc.). Kolejne miejsce zajęły Niemcy (49,4 proc.). Bardzo wysokie koszty pracy były także na Węgrzech, gdzie łączna danina na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosiła 48,2 proc. w 2016 r.

Natomiast prawdziwym rajem podatkowym dla pracowników i pracodawców jest Chile, gdzie łączna stawka kosztów pracy to zaledwie 7 proc. Kolejne państwa mają już dużo wyższe obciążenia - Nowa Zelandia (17,9 proc.) i Meksyk (20,1 proc.).

W Polsce obciążenia podatkowe znajdują się na poziomie zbliżonym do średniej OECD. Łączna danina z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, jaką musi zapłacić przeciętny bezdzietny singiel z zarobkami na poziomie średniej krajowej to 35,78 proc.

Oczywiście stawka zmienia się wraz z wysokością dochodów. Jeżeli w 2016 roku polski pracownik zarabiał 67 proc. średniej krajowej, to jego łączne opodatkowanie wynosiło 35,08 proc. czyli zaledwie o 0,7 pkt proc. mniej od pracownika ze średnia krajową. Stawka dla dwuosobowej rodziny z dwójką dzieci zmniejsza się do 33,11 proc.

Średnie opodatkowanie w OECD spadło po raz trzeci z rzędu. Niestety Polska znalazła się w grupie państw, w których obciążenia nie maleją, a rosną. W 2016 r. klin podatkowy wzrósł po raz siódmy z rządu.

Raport „Taxing Wages 2017” mierzy poziom podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w poszczególnych państwach. W każdym kraju obliczany jest "klin podatkowy", czyli całkowite podatki od dochodu z pracy wypłacane przez pracowników i pracodawców, pomniejszone o otrzymane świadczenia rodzinne, jako procent kosztów pracy pracodawcy.

>>> Polecamy: Niemcy i długo, długo nic. Te państwa rządzą unijną gospodarką [RANKING]